Latest firmwares

Country/Carrier
Date
Chile (Claro)
2021-04-16
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWA7DUA8
Country/Carrier
Date
Hungary (T-mobile)
2021-04-15
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FODX7EUC1
Country/Carrier
Date
Macedonia (T-Mobile)
2021-04-15
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FODX7EUC1
Country/Carrier
Date
Italy (Vodafone)
2021-04-15
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOVF7EUC1
Country/Carrier
Date
Slovenia (Mobitel)
2021-04-15
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FMOT7EUC6
Country/Carrier
Date
Czech Republic (T-Mobile)
2021-04-14
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FODX7EUC1
Country/Carrier
Date
Croatia (T-Mobile)
2021-04-14
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FODX7EUC1
Country/Carrier
Date
Austria (T-Mobile)
2021-04-14
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FODX7EUC1
Country/Carrier
Date
Colombia (Comcel)
2021-04-14
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOWA7EUC2
Country/Carrier
Date
Uzbekistan
2021-04-14
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Caucasus Countries
2021-04-14
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Hungary
2021-04-14
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Kazakhstan
2021-04-14
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Portugal (TPH)
2021-04-14
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Czech Republic
2021-04-14
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Poland
2021-04-14
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Nepal
2021-04-14
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC2
CSC
N770FODM7EUC1
Country/Carrier
Date
Germany (Vodafone)
2021-04-13
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOVF7EUC1
Country/Carrier
Date
Czech Republic (Vodafone)
2021-04-13
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOVF7EUC1
Country/Carrier
Date
Portugal (Vodafone)
2021-04-13
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOVF7EUC1
Country/Carrier
Date
Spain (Vodafone)
2021-04-13
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOVF7EUC1
Country/Carrier
Date
Greece (Vodafone)
2021-04-13
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOVF7EUC1
Country/Carrier
Date
Italy (H3G)
2021-04-13
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FHUI7EUC6
Country/Carrier
Date
Ukraine (Kyivstar)
2021-04-12
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Open Austria
2021-04-12
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Luxembourg
2021-04-12
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Bulgaria
2021-04-12
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Romania
2021-04-12
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Brazil (TIM)
2021-04-12
Version
PDA
11
N770FXXS7DUB8
CSC
N770FOWO7DUA8
Country/Carrier
Date
India
2021-04-12
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FODM7EUC6
Country/Carrier
Date
Baltic
2021-04-11
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Italy
2021-04-11
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Switzerland
2021-04-11
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
South East Europe
2021-04-11
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Slovakia
2021-04-11
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Slovenia
2021-04-11
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Germany
2021-04-11
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Greece
2021-04-11
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Nordic countries
2021-04-11
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Brazil (TIM)
2021-04-08
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWO7DUA8
Country/Carrier
Date
Taiwan
2021-04-07
Version
PDA
11
N770FZHU7EUC7
CSC
N770FBRI7EUC7
Country/Carrier
Date
Mexico (Movistar)
2021-04-07
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWT7DUA8
Country/Carrier
Date
Hong Kong
2021-04-05
Version
PDA
11
N770FZHU7EUC7
CSC
N770FTGY7EUC7
Country/Carrier
Date
France
2021-04-04
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC6
CSC
N770FOXM7EUC6
Country/Carrier
Date
Argentina
2021-04-01
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWE7DUA8
Country/Carrier
Date
Guatemala
2021-04-01
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWA7DUA8
Country/Carrier
Date
Brazil (Claro)
2021-03-30
Version
PDA
11
N770FXXS7DUB8
CSC
N770FOWO7DUA8
Country/Carrier
Date
Panama
2021-03-30
Version
PDA
11
N770FXXS7DUB8
CSC
N770FOWO7DUA8
Country/Carrier
Date
Brazil (VIVO)
2021-03-30
Version
PDA
11
N770FXXS7DUB8
CSC
N770FOWO7DUA8
Country/Carrier
Date
Brazil
2021-03-30
Version
PDA
11
N770FXXS7DUB8
CSC
N770FOWO7DUA8
Country/Carrier
Date
Brazil (Claro)
2021-03-29
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWO7DUA8
Country/Carrier
Date
Brazil (VIVO)
2021-03-29
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWO7DUA8
Country/Carrier
Date
Uruguay (Claro)
2021-03-29
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWA7DUA8
Country/Carrier
Date
Chile (Telefonica)
2021-03-29
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWT7DUA8
Country/Carrier
Date
Brazil
2021-03-26
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWO7DUA8
Country/Carrier
Date
Colombia
2021-03-26
Version
PDA
11
N770FXXS7DUB8
CSC
N770FOWO7DUA8
Country/Carrier
Date
Unknown
2021-03-26
Version
PDA
11
N770FXXS7DUB8
CSC
N770FOWO7DUA8
Country/Carrier
Date
Peru
2021-03-26
Version
PDA
11
N770FXXS7DUB8
CSC
N770FOWO7DUA8
Country/Carrier
Date
Trinidad and Tobago
2021-03-26
Version
PDA
11
N770FXXS7DUB8
CSC
N770FOWO7DUA8
Country/Carrier
Date
Bolivia
2021-03-26
Version
PDA
11
N770FXXS7DUB8
CSC
N770FOWO7DUA8
Country/Carrier
Date
Mexico (Telcel)
2021-03-25
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWA7DUA8
Country/Carrier
Date
Open Austria
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOXM7EUC1
Country/Carrier
Date
Bulgaria
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOXM7EUC1
Country/Carrier
Date
Caucasus Countries
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOXM7EUC1
Country/Carrier
Date
Slovakia
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOXM7EUC1
Country/Carrier
Date
Greece
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOXM7EUC1
Country/Carrier
Date
Romania
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOXM7EUC1
Country/Carrier
Date
Luxembourg
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOXM7EUC1
Country/Carrier
Date
Italy
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOXM7EUC1
Country/Carrier
Date
Ukraine (Kyivstar)
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOXM7EUC1
Country/Carrier
Date
Baltic
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOXM7EUC1
Country/Carrier
Date
Switzerland
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOXM7EUC1
Country/Carrier
Date
Spain
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOXM7EUC1
Country/Carrier
Date
Germany
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOXM7EUC1
Country/Carrier
Date
Slovenia
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOXM7EUC1
Country/Carrier
Date
South East Europe
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOXM7EUC1
Country/Carrier
Date
Nordic countries
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOXM7EUC1
Country/Carrier
Date
Spain (Vodafone)
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOVF7EUC1
Country/Carrier
Date
Czech Republic (Vodafone)
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOVF7EUC1
Country/Carrier
Date
Germany (Vodafone)
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOVF7EUC1
Country/Carrier
Date
Italy (H3G)
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FHUI7EUC1
Country/Carrier
Date
United Arab Emirates
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOJM7EUC1
Country/Carrier
Date
Czech Republic (O2C)
2021-03-24
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FO2C7EUC1
Country/Carrier
Date
India
2021-03-23
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC2
CSC
N770FODM7EUC1
Country/Carrier
Date
Vietnam
2021-03-23
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOLM7EUC1
Country/Carrier
Date
Greece (Cosmote)
2021-03-22
Version
PDA
11
N770FXXS7DUB1
CSC
N770FODX7DUA8
Country/Carrier
Date
Taiwan
2021-03-22
Version
PDA
11
N770FZHU7EUC1
CSC
N770FBRI7EUC1
Country/Carrier
Date
Hong Kong
2021-03-22
Version
PDA
11
N770FZHU7EUC1
CSC
N770FTGY7EUC1
Country/Carrier
Date
Chile (Nextel)
2021-03-19
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWE7DUA8
Country/Carrier
Date
Panama (Claro)
2021-03-19
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWA7DUA8
Country/Carrier
Date
Chile
2021-03-17
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWO7DUA8
Country/Carrier
Date
Ecuador
2021-03-17
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWT7DUA8
Country/Carrier
Date
Peru (SAM)
2021-03-16
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWT7DUA8
Country/Carrier
Date
Dominican Republic (Orange)
2021-03-16
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWE7DUA8
Country/Carrier
Date
Mexico
2021-03-15
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWC7DUA8
Country/Carrier
Date
Mexico
2021-03-15
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWC7DUA8
Country/Carrier
Date
France
2021-03-15
Version
PDA
11
N770FXXU7EUC1
CSC
N770FOXM7EUC1
Country/Carrier
Date
Unknown
2021-03-11
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWE7DUA8
Country/Carrier
Date
Colombia (Movistar)
2021-03-09
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWT7DUA8
Country/Carrier
Date
Unknown
2021-03-09
Version
PDA
11
N770FXXU7DUA8
CSC
N770FOWO7DUA8