Latest Firmware

Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-P580 Hong Kong 2020-12-16 P580ZSS1CTI1 8.1.0
SM-P580 Taiwan 2020-12-16 P580ZSS1CTI1 8.1.0
SM-P580 Unknown 2020-11-11 P580KXS1CTJ2 8.1.0
SM-P580 Chile 2020-11-11 P580KXS1CTJ2 8.1.0
SM-P580 Panama 2020-11-11 P580KXS1CTJ2 8.1.0
SM-P580 Colombia 2020-11-11 P580KXS1CTJ2 8.1.0
SM-P580 Trinidad and Tobago 2020-11-11 P580KXS1CTJ2 8.1.0
SM-P580 Peru 2020-11-11 P580KXS1CTJ2 8.1.0
SM-P580 Korea 2020-10-11 P580KXS1CTI7 8.1.0
SM-P580 Iraq 2019-08-08 P580KXU1CSE1 8.1.0
SM-P580 Saudi Arabia 2019-06-20 P580KXU1CSE1 8.1.0
SM-P580 Turkey 2019-06-17 P580KXU1CSE1 8.1.0
SM-P580 South Africa 2019-06-03 P580KXU1CSE1 8.1.0
SM-P580 Korea 2019-05-12 P580KXU1CSE1 8.1.0
SM-P580 Peru 2019-01-21 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Trinidad and Tobago 2019-01-21 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Colombia 2019-01-21 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Taiwan 2019-01-03 P580ZSU1CRL2 8.1.0
SM-P580 Hong Kong 2019-01-03 P580ZSU1CRL2 8.1.0
SM-P580 Saudi Arabia 2018-12-27 P580KXU1CRL1 8.1.0
SM-P580 South Africa 2018-12-27 P580KXU1CRL1 8.1.0
SM-P580 Iraq 2018-12-27 P580KXU1CRL1 8.1.0
SM-P580 Turkey 2018-12-27 P580KXU1CRL1 8.1.0
SM-P580 Sri Lanka 2018-12-27 P580KXU1CRL1 8.1.0
SM-P580 Italy 2018-12-11 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Poland 2018-12-11 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 France 2018-12-11 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Hungary 2018-12-11 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 United Kingdom 2018-12-11 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Cellular south 2018-12-05 P580UEU1CRK2 8.1.0
SM-P580 South East Europe 2018-11-29 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Slovakia 2018-11-29 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Panama 2018-11-28 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Unknown 2018-11-28 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Chile 2018-11-28 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Switzerland 2018-11-27 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Greece 2018-11-27 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Romania 2018-11-27 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Bulgaria 2018-11-27 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Baltic 2018-11-27 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Czech Republic 2018-11-27 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Portugal (TPH) 2018-11-27 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Spain 2018-11-27 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Germany 2018-11-27 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Unknown 2018-11-27 P580KXU1BRK1 7.0
SM-P580 Chile 2018-11-14 P580KXU1BRK1 7.0
SM-P580 Trinidad and Tobago 2018-11-14 P580KXU1BRK1 7.0
SM-P580 Peru 2018-11-14 P580KXU1BRK1 7.0
SM-P580 Colombia 2018-11-14 P580KXU1BRK1 7.0
SM-P580 Panama 2018-11-14 P580KXU1BRK1 7.0
SM-P580 Korea 2018-10-28 P580KXU1CRJ7 8.1.0
SM-P580 Sri Lanka 2018-10-18 P580KXU1BRH1 7.0
SM-P580 Colombia 2018-10-17 P580KXU1BRH1 7.0
SM-P580 Panama 2018-10-17 P580KXU1BRH1 7.0
SM-P580 Chile 2018-10-17 P580KXU1BRH1 7.0
SM-P580 Trinidad and Tobago 2018-10-17 P580KXU1BRH1 7.0
SM-P580 Unknown 2018-10-17 P580KXU1BRH1 7.0
SM-P580 Peru 2018-10-17 P580KXU1BRH1 7.0
SM-P580 Poland 2018-10-03 P580KXU1BRG1 7.0
SM-P580 France 2018-10-03 P580KXU1BRG1 7.0
SM-P580 Romania 2018-10-01 P580KXU1BRG1 7.0
SM-P580 Baltic 2018-09-12 P580KXU1BRG1 7.0
SM-P580 Spain 2018-09-12 P580KXU1BRG1 7.0
SM-P580 Italy 2018-08-28 P580KXU1BRG1 7.0
SM-P580 Switzerland 2018-08-28 P580KXU1BRG1 7.0
SM-P580 Bulgaria 2018-08-26 P580KXU1BRG1 7.0
SM-P580 Czech Republic 2018-08-26 P580KXU1BRG1 7.0
SM-P580 Portugal (TPH) 2018-08-26 P580KXU1BRG1 7.0
SM-P580 Greece 2018-08-26 P580KXU1BRG1 7.0
SM-P580 South East Europe 2018-08-26 P580KXU1BRG1 7.0
SM-P580 Slovakia 2018-08-26 P580KXU1BRG1 7.0
SM-P580 Hungary 2018-08-26 P580KXU1BRG1 7.0
SM-P580 United Kingdom 2018-08-15 P580KXU1BRG1 7.0
SM-P580 Chile 2018-08-06 P580KXU1BRD1 7.0
SM-P580 Panama 2018-08-06 P580KXU1BRD1 7.0
SM-P580 Unknown 2018-08-06 P580KXU1BRD1 7.0
SM-P580 Peru 2018-08-06 P580KXU1BRD1 7.0
SM-P580 Trinidad and Tobago 2018-08-06 P580KXU1BRD1 7.0
SM-P580 Colombia 2018-08-06 P580KXU1BRD1 7.0
SM-P580 Germany 2018-08-02 P580KXU1BRG1 7.0
SM-P580 Poland 2018-04-01 P580KXU1BRB2 7.0
SM-P580 Hungary 2018-04-01 P580KXU1BRB2 7.0
SM-P580 Open Austria 2018-03-29 P580KXU1BRB2 7.0
SM-P580 Spain 2018-03-29 P580KXU1BRB2 7.0
SM-P580 Greece 2018-03-26 P580KXU1BRB2 7.0
SM-P580 Switzerland 2018-03-26 P580KXU1BRB2 7.0
SM-P580 Germany 2018-03-26 P580KXU1BRB2 7.0
SM-P580 Italy 2018-03-26 P580KXU1BRB2 7.0
SM-P580 Bulgaria 2018-03-22 P580KXU1BRB2 7.0
SM-P580 Czech Republic 2018-03-22 P580KXU1BRB2 7.0
SM-P580 Romania 2018-03-22 P580KXU1BRB2 7.0
SM-P580 Portugal (TPH) 2018-03-22 P580KXU1BRB2 7.0
SM-P580 Baltic 2018-03-22 P580KXU1BRB2 7.0
SM-P580 Slovakia 2018-03-22 P580KXU1BRB2 7.0
SM-P580 South East Europe 2018-03-22 P580KXU1BRB2 7.0
SM-P580 France 2018-03-22 P580KXU1BRB2 7.0
SM-P580 Korea 2018-03-04 P580KXU1BRB2 7.0
SM-P580 Bulgaria 2017-11-22 P580KXU1BQI9 7.0
SM-P580 Cellular south 2017-11-22 P580UEU1BQK1 7.0
SM-P580 Korea 2017-11-06 P580KXU1BQJ5 7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Hong Kong
Date PDA
2020-12-16 P580ZSS1CTI1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Taiwan
Date PDA
2020-12-16 P580ZSS1CTI1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Unknown
Date PDA
2020-11-11 P580KXS1CTJ2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Chile
Date PDA
2020-11-11 P580KXS1CTJ2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Panama
Date PDA
2020-11-11 P580KXS1CTJ2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Colombia
Date PDA
2020-11-11 P580KXS1CTJ2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Trinidad and Tobago
Date PDA
2020-11-11 P580KXS1CTJ2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Peru
Date PDA
2020-11-11 P580KXS1CTJ2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Korea
Date PDA
2020-10-11 P580KXS1CTI7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Iraq
Date PDA
2019-08-08 P580KXU1CSE1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Saudi Arabia
Date PDA
2019-06-20 P580KXU1CSE1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Turkey
Date PDA
2019-06-17 P580KXU1CSE1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 South Africa
Date PDA
2019-06-03 P580KXU1CSE1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Korea
Date PDA
2019-05-12 P580KXU1CSE1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Peru
Date PDA
2019-01-21 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Trinidad and Tobago
Date PDA
2019-01-21 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Colombia
Date PDA
2019-01-21 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Taiwan
Date PDA
2019-01-03 P580ZSU1CRL2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Hong Kong
Date PDA
2019-01-03 P580ZSU1CRL2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Saudi Arabia
Date PDA
2018-12-27 P580KXU1CRL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 South Africa
Date PDA
2018-12-27 P580KXU1CRL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Iraq
Date PDA
2018-12-27 P580KXU1CRL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Turkey
Date PDA
2018-12-27 P580KXU1CRL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Sri Lanka
Date PDA
2018-12-27 P580KXU1CRL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Italy
Date PDA
2018-12-11 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Poland
Date PDA
2018-12-11 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 France
Date PDA
2018-12-11 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Hungary
Date PDA
2018-12-11 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 United Kingdom
Date PDA
2018-12-11 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Cellular south
Date PDA
2018-12-05 P580UEU1CRK2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 South East Europe
Date PDA
2018-11-29 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Slovakia
Date PDA
2018-11-29 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Panama
Date PDA
2018-11-28 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Unknown
Date PDA
2018-11-28 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Chile
Date PDA
2018-11-28 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Switzerland
Date PDA
2018-11-27 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Greece
Date PDA
2018-11-27 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Romania
Date PDA
2018-11-27 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Bulgaria
Date PDA
2018-11-27 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Baltic
Date PDA
2018-11-27 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Czech Republic
Date PDA
2018-11-27 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Portugal (TPH)
Date PDA
2018-11-27 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Spain
Date PDA
2018-11-27 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Germany
Date PDA
2018-11-27 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Unknown
Date PDA
2018-11-27 P580KXU1BRK1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Chile
Date PDA
2018-11-14 P580KXU1BRK1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Trinidad and Tobago
Date PDA
2018-11-14 P580KXU1BRK1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Peru
Date PDA
2018-11-14 P580KXU1BRK1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Colombia
Date PDA
2018-11-14 P580KXU1BRK1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Panama
Date PDA
2018-11-14 P580KXU1BRK1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Korea
Date PDA
2018-10-28 P580KXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Sri Lanka
Date PDA
2018-10-18 P580KXU1BRH1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Colombia
Date PDA
2018-10-17 P580KXU1BRH1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Panama
Date PDA
2018-10-17 P580KXU1BRH1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Chile
Date PDA
2018-10-17 P580KXU1BRH1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Trinidad and Tobago
Date PDA
2018-10-17 P580KXU1BRH1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Unknown
Date PDA
2018-10-17 P580KXU1BRH1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Peru
Date PDA
2018-10-17 P580KXU1BRH1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Poland
Date PDA
2018-10-03 P580KXU1BRG1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 France
Date PDA
2018-10-03 P580KXU1BRG1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Romania
Date PDA
2018-10-01 P580KXU1BRG1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Baltic
Date PDA
2018-09-12 P580KXU1BRG1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Spain
Date PDA
2018-09-12 P580KXU1BRG1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Italy
Date PDA
2018-08-28 P580KXU1BRG1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Switzerland
Date PDA
2018-08-28 P580KXU1BRG1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Bulgaria
Date PDA
2018-08-26 P580KXU1BRG1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Czech Republic
Date PDA
2018-08-26 P580KXU1BRG1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Portugal (TPH)
Date PDA
2018-08-26 P580KXU1BRG1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Greece
Date PDA
2018-08-26 P580KXU1BRG1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 South East Europe
Date PDA
2018-08-26 P580KXU1BRG1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Slovakia
Date PDA
2018-08-26 P580KXU1BRG1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Hungary
Date PDA
2018-08-26 P580KXU1BRG1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 United Kingdom
Date PDA
2018-08-15 P580KXU1BRG1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Chile
Date PDA
2018-08-06 P580KXU1BRD1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Panama
Date PDA
2018-08-06 P580KXU1BRD1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Unknown
Date PDA
2018-08-06 P580KXU1BRD1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Peru
Date PDA
2018-08-06 P580KXU1BRD1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Trinidad and Tobago
Date PDA
2018-08-06 P580KXU1BRD1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Colombia
Date PDA
2018-08-06 P580KXU1BRD1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Germany
Date PDA
2018-08-02 P580KXU1BRG1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Poland
Date PDA
2018-04-01 P580KXU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Hungary
Date PDA
2018-04-01 P580KXU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Open Austria
Date PDA
2018-03-29 P580KXU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Spain
Date PDA
2018-03-29 P580KXU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Greece
Date PDA
2018-03-26 P580KXU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Switzerland
Date PDA
2018-03-26 P580KXU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Germany
Date PDA
2018-03-26 P580KXU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Italy
Date PDA
2018-03-26 P580KXU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Bulgaria
Date PDA
2018-03-22 P580KXU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Czech Republic
Date PDA
2018-03-22 P580KXU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Romania
Date PDA
2018-03-22 P580KXU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Portugal (TPH)
Date PDA
2018-03-22 P580KXU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Baltic
Date PDA
2018-03-22 P580KXU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Slovakia
Date PDA
2018-03-22 P580KXU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 South East Europe
Date PDA
2018-03-22 P580KXU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 France
Date PDA
2018-03-22 P580KXU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Korea
Date PDA
2018-03-04 P580KXU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Bulgaria
Date PDA
2017-11-22 P580KXU1BQI9
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Cellular south
Date PDA
2017-11-22 P580UEU1BQK1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P580 Korea
Date PDA
2017-11-06 P580KXU1BQJ5
Version
7.0
Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-P583 China 2020-12-07 P583ZCS3CTJ1 8.1.0
SM-P583 China 2019-10-30 P583ZCU3CSI1 8.1.0
SM-P583 China 2018-12-09 P583ZCU2CRK9 8.1.0
SM-P583 China 2018-11-18 P583ZCU2BRJ1 7.0
SM-P583 China 2018-02-06 P583ZCU1BRA1 7.0
SM-P583 China 2017-11-29 P583ZCU1BQK1 7.0
Model Country/Carrier
SM-P583 China
Date PDA
2020-12-07 P583ZCS3CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P583 China
Date PDA
2019-10-30 P583ZCU3CSI1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P583 China
Date PDA
2018-12-09 P583ZCU2CRK9
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P583 China
Date PDA
2018-11-18 P583ZCU2BRJ1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P583 China
Date PDA
2018-02-06 P583ZCU1BRA1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P583 China
Date PDA
2017-11-29 P583ZCU1BQK1
Version
7.0
Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-P585 South Africa 2021-01-05 P585JXS3CTL1 8.1.0
SM-P585 Kenya 2020-12-27 P585JXS3CTL1 8.1.0
SM-P585 South Africa 2020-12-27 P585JXS3CTL1 8.1.0
SM-P585 United Arab Emirates 2020-12-27 P585JXS3CTL1 8.1.0
SM-P585 Saudi Arabia 2020-12-27 P585JXS3CTL1 8.1.0
SM-P585 Iran 2020-12-27 P585JXS3CTL1 8.1.0
SM-P585 Iraq 2020-12-27 P585JXS3CTL1 8.1.0
SM-P585 Nigeria 2020-12-27 P585JXS3CTL1 8.1.0
SM-P585 Pakistan (PAK) 2020-12-27 P585JXS3CTL1 8.1.0
SM-P585 South Africa (Vodafone) 2020-12-27 P585JXS3CTL1 8.1.0
SM-P585 South Africa 2019-01-14 P585JXU3CRK3 8.1.0
SM-P585 South Africa (Vodafone) 2018-12-16 P585JXU3CRK3 8.1.0
SM-P585 United Arab Emirates 2018-12-04 P585JXU3CRK3 8.1.0
SM-P585 Iran 2018-12-04 P585JXU3CRK3 8.1.0
SM-P585 Nigeria 2018-12-04 P585JXU3CRK3 8.1.0
SM-P585 Saudi Arabia 2018-12-04 P585JXU3CRK3 8.1.0
SM-P585 Pakistan (PAK) 2018-12-04 P585JXU3CRK3 8.1.0
SM-P585 Iraq 2018-12-04 P585JXU3CRK3 8.1.0
SM-P585 Kenya 2018-12-04 P585JXU3CRK3 8.1.0
SM-P585 South Africa 2018-12-04 P585JXU3CRK3 8.1.0
SM-P585 Pakistan (PAK) 2018-11-15 P585JXU3CRK2 8.1.0
SM-P585 United Arab Emirates 2018-10-31 P585JXU3CRJ7 8.1.0
SM-P585 Kenya 2017-07-04 P585JXU2BQF1 7.0
SM-P585 South Africa 2017-07-04 P585JXU2BQF1 7.0
SM-P585 Saudi Arabia 2017-07-04 P585JXU2BQF1 7.0
SM-P585 Nigeria 2017-07-04 P585JXU2BQF1 7.0
SM-P585 Iran 2017-07-04 P585JXU2BQF1 7.0
SM-P585 Iraq 2017-07-04 P585JXU2BQF1 7.0
SM-P585 South Africa 2017-07-04 P585JXU2BQF1 7.0
SM-P585 South Africa (Vodafone) 2017-06-25 P585JXU2BQF1 7.0
SM-P585 United Arab Emirates 2017-06-11 P585JXU2BQF1 7.0
SM-P585 Iran 2017-04-11 P585JXU2AQC3 6.0.1
SM-P585 Saudi Arabia 2017-03-22 P585JXU2AQC2 6.0.1
SM-P585 Saudi Arabia 2017-02-27 P585JXU1AQB2 6.0.1
SM-P585 South Africa 2017-02-05 P585JXU1AQA1 6.0.1
SM-P585 Iraq 2017-01-30 P585JXU1AQA1 6.0.1
SM-P585 Nigeria 2017-01-30 P585JXU1AQA1 6.0.1
SM-P585 South Africa 2017-01-11 P585JXU1APL3 6.0.1
SM-P585 South Africa (Vodafone) 2017-01-11 P585JXU1APL3 6.0.1
SM-P585 Kenya 2017-01-09 P585JXU1APL2 6.0.1
Model Country/Carrier
SM-P585 South Africa
Date PDA
2021-01-05 P585JXS3CTL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Kenya
Date PDA
2020-12-27 P585JXS3CTL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 South Africa
Date PDA
2020-12-27 P585JXS3CTL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 United Arab Emirates
Date PDA
2020-12-27 P585JXS3CTL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Saudi Arabia
Date PDA
2020-12-27 P585JXS3CTL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Iran
Date PDA
2020-12-27 P585JXS3CTL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Iraq
Date PDA
2020-12-27 P585JXS3CTL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Nigeria
Date PDA
2020-12-27 P585JXS3CTL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Pakistan (PAK)
Date PDA
2020-12-27 P585JXS3CTL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 South Africa (Vodafone)
Date PDA
2020-12-27 P585JXS3CTL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 South Africa
Date PDA
2019-01-14 P585JXU3CRK3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 South Africa (Vodafone)
Date PDA
2018-12-16 P585JXU3CRK3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 United Arab Emirates
Date PDA
2018-12-04 P585JXU3CRK3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Iran
Date PDA
2018-12-04 P585JXU3CRK3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Nigeria
Date PDA
2018-12-04 P585JXU3CRK3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Saudi Arabia
Date PDA
2018-12-04 P585JXU3CRK3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Pakistan (PAK)
Date PDA
2018-12-04 P585JXU3CRK3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Iraq
Date PDA
2018-12-04 P585JXU3CRK3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Kenya
Date PDA
2018-12-04 P585JXU3CRK3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 South Africa
Date PDA
2018-12-04 P585JXU3CRK3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Pakistan (PAK)
Date PDA
2018-11-15 P585JXU3CRK2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 United Arab Emirates
Date PDA
2018-10-31 P585JXU3CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Kenya
Date PDA
2017-07-04 P585JXU2BQF1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585 South Africa
Date PDA
2017-07-04 P585JXU2BQF1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Saudi Arabia
Date PDA
2017-07-04 P585JXU2BQF1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Nigeria
Date PDA
2017-07-04 P585JXU2BQF1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Iran
Date PDA
2017-07-04 P585JXU2BQF1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Iraq
Date PDA
2017-07-04 P585JXU2BQF1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585 South Africa
Date PDA
2017-07-04 P585JXU2BQF1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585 South Africa (Vodafone)
Date PDA
2017-06-25 P585JXU2BQF1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585 United Arab Emirates
Date PDA
2017-06-11 P585JXU2BQF1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585 Iran
Date PDA
2017-04-11 P585JXU2AQC3
Version
6.0.1
Model Country/Carrier
SM-P585 Saudi Arabia
Date PDA
2017-03-22 P585JXU2AQC2
Version
6.0.1
Model Country/Carrier
SM-P585 Saudi Arabia
Date PDA
2017-02-27 P585JXU1AQB2
Version
6.0.1
Model Country/Carrier
SM-P585 South Africa
Date PDA
2017-02-05 P585JXU1AQA1
Version
6.0.1
Model Country/Carrier
SM-P585 Iraq
Date PDA
2017-01-30 P585JXU1AQA1
Version
6.0.1
Model Country/Carrier
SM-P585 Nigeria
Date PDA
2017-01-30 P585JXU1AQA1
Version
6.0.1
Model Country/Carrier
SM-P585 South Africa
Date PDA
2017-01-11 P585JXU1APL3
Version
6.0.1
Model Country/Carrier
SM-P585 South Africa (Vodafone)
Date PDA
2017-01-11 P585JXU1APL3
Version
6.0.1
Model Country/Carrier
SM-P585 Kenya
Date PDA
2017-01-09 P585JXU1APL2
Version
6.0.1
Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-P585M Chile 2020-11-30 P585MUBS2CTJ1 8.1.0
SM-P585M Colombia (Movistar) 2020-11-27 P585MUBS2CTJ1 8.1.0
SM-P585M Colombia 2020-11-23 P585MUBS2CTJ1 8.1.0
SM-P585M Trinidad and Tobago 2020-11-23 P585MUBS2CTJ1 8.1.0
SM-P585M Peru 2020-11-23 P585MUBS2CTJ1 8.1.0
SM-P585M Bolivia 2020-11-23 P585MUBS2CTJ1 8.1.0
SM-P585M Unknown 2020-11-23 P585MUBS2CTJ1 8.1.0
SM-P585M Panama 2020-11-23 P585MUBS2CTJ1 8.1.0
SM-P585M Paraguay 2020-11-23 P585MUBS2CTJ1 8.1.0
SM-P585M Guatemala 2020-11-23 P585MUBS2CTJ1 8.1.0
SM-P585M Peru (SAM) 2020-11-23 P585MUBS2CTJ1 8.1.0
SM-P585M Brazil (Claro) 2020-11-23 P585MUBS2CTJ1 8.1.0
SM-P585M Brazil 2020-11-23 P585MUBS2CTJ1 8.1.0
SM-P585M Peru 2020-11-23 P585MUBS2CTJ1 8.1.0
SM-P585M Ecuador 2020-11-23 P585MUBS2CTJ1 8.1.0
SM-P585M Puerto Rico 2020-11-23 P585MUBS2CTJ1 8.1.0
SM-P585M Colombia (Comcel) 2020-11-23 P585MUBS2CTJ1 8.1.0
SM-P585M Colombia (Movistar) 2020-03-27 P585MUBU2CTA1 8.1.0
SM-P585M Paraguay 2020-03-08 P585MUBU2CTA1 8.1.0
SM-P585M Panama 2020-02-27 P585MUBU2CTA1 8.1.0
SM-P585M Guatemala 2020-02-27 P585MUBU2CTA1 8.1.0
SM-P585M Peru (SAM) 2020-02-19 P585MUBU2CTA1 8.1.0
SM-P585M Puerto Rico 2020-02-06 P585MUBU2CTA1 8.1.0
SM-P585M Brazil (Claro) 2020-02-06 P585MUBU2CTA1 8.1.0
SM-P585M Brazil 2020-02-06 P585MUBU2CTA1 8.1.0
SM-P585M Colombia (Comcel) 2020-02-06 P585MUBU2CTA1 8.1.0
SM-P585M Peru 2020-02-06 P585MUBU2CTA1 8.1.0
SM-P585M Ecuador 2020-02-06 P585MUBU2CTA1 8.1.0
SM-P585M Bolivia 2020-02-05 P585MUBU2CTA1 8.1.0
SM-P585M Trinidad and Tobago 2020-02-05 P585MUBU2CTA1 8.1.0
SM-P585M Colombia 2020-02-05 P585MUBU2CTA1 8.1.0
SM-P585M Chile 2020-02-05 P585MUBU2CTA1 8.1.0
SM-P585M Unknown 2020-02-05 P585MUBU2CTA1 8.1.0
SM-P585M Peru 2020-02-05 P585MUBU2CTA1 8.1.0
SM-P585M Peru 2019-04-09 P585MUBU1CSC1 8.1.0
SM-P585M Peru (SAM) 2019-03-21 P585MUBU1CRL2 8.1.0
SM-P585M Trinidad and Tobago 2019-03-12 P585MUBU1CRL1 8.1.0
SM-P585M Colombia (Movistar) 2019-03-03 P585MUBU1CRL2 8.1.0
SM-P585M Peru 2019-03-03 P585MUBU1CRL2 8.1.0
SM-P585M Guatemala 2019-03-03 P585MUBU1CRL2 8.1.0
SM-P585M Panama 2019-02-24 P585MUBU1CRL1 8.1.0
SM-P585M Peru 2019-02-17 P585MUBU1BSB1 7.0
SM-P585M Brazil (Claro) 2019-02-14 P585MUBU1CRL2 8.1.0
SM-P585M Puerto Rico 2019-02-12 P585MUBU1CRL2 8.1.0
SM-P585M Ecuador 2019-02-12 P585MUBU1CRL2 8.1.0
SM-P585M Brazil 2019-02-10 P585MUBU1CRL1 8.1.0
SM-P585M Colombia (Comcel) 2019-01-20 P585MUBU1CRL2 8.1.0
SM-P585M Chile 2019-01-17 P585MUBU1CRL1 8.1.0
SM-P585M Unknown 2019-01-17 P585MUBU1CRL1 8.1.0
SM-P585M Colombia 2019-01-17 P585MUBU1CRL1 8.1.0
SM-P585M Peru 2019-01-01 P585MUBU1CRL1 8.1.0
SM-P585M Paraguay 2018-12-23 P585MUBU1CRL1 8.1.0
SM-P585M Paraguay 2018-12-23 P585MUBU1CRJ6 8.1.0
SM-P585M Colombia 2018-12-10 P585MUBU1CRJ6 8.1.0
SM-P585M Bolivia 2018-12-10 P585MUBU1CRJ6 8.1.0
SM-P585M Chile 2018-12-10 P585MUBU1CRJ6 8.1.0
SM-P585M Panama 2018-12-10 P585MUBU1CRJ6 8.1.0
SM-P585M Peru 2018-12-05 P585MUBU1CRJ6 8.1.0
SM-P585M Trinidad and Tobago 2018-12-05 P585MUBU1CRJ6 8.1.0
SM-P585M Brazil 2018-10-30 P585MUBU1CRJ6 8.1.0
SM-P585M Brazil 2018-10-16 P585MUBU1CRI3 8.1.0
SM-P585M Trinidad and Tobago 2018-08-27 P585MUBU1BRD3 7.0
SM-P585M Colombia 2018-08-27 P585MUBU1BRD3 7.0
SM-P585M Bolivia 2018-07-13 P585MUBU1BRD3 7.0
SM-P585M Chile 2018-06-25 P585MUBU1BRD3 7.0
SM-P585M Paraguay 2018-06-25 P585MUBU1BRD3 7.0
SM-P585M Peru 2018-06-04 P585MUBU1BRD3 7.0
SM-P585M Panama 2018-06-04 P585MUBU1BRD3 7.0
SM-P585M Brazil 2018-06-04 P585MUBU1BRD3 7.0
SM-P585M Ecuador 2018-03-07 P585MUBU1BQI4 7.0
SM-P585M Brazil (Claro) 2018-01-29 P585MUBU1BQL4 7.0
SM-P585M Peru 2018-01-16 P585MUBU1BQL4 7.0
SM-P585M Puerto Rico 2017-12-20 P585MUBU1BQI4 7.0
SM-P585M Colombia (Comcel) 2017-12-20 P585MUBU1BQI4 7.0
SM-P585M Colombia (Movistar) 2017-12-05 P585MUBU1BQK2 7.0
SM-P585M Bolivia 2017-11-08 P585MUBU1BQI4 7.0
SM-P585M Colombia 2017-10-24 P585MUBU1BQJ1 7.0
SM-P585M Peru (SAM) 2017-10-18 P585MUBU1BQI4 7.0
SM-P585M Panama 2017-10-16 P585MUBU1BQI4 7.0
SM-P585M Paraguay 2017-10-16 P585MUBU1BQI4 7.0
SM-P585M Trinidad and Tobago 2017-10-16 P585MUBU1BQI4 7.0
SM-P585M Chile 2017-10-16 P585MUBU1BQI4 7.0
SM-P585M Guatemala 2017-10-10 P585MUBU1BQI6 7.0
SM-P585M Brazil 2017-10-09 P585MUBU1BQI4 7.0
SM-P585M Peru 2017-06-27 P585MUBU1AQC2 6.0.1
SM-P585M Ecuador 2017-02-19 P585MUBU1AQA1 6.0.1
Model Country/Carrier
SM-P585M Chile
Date PDA
2020-11-30 P585MUBS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Colombia (Movistar)
Date PDA
2020-11-27 P585MUBS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Colombia
Date PDA
2020-11-23 P585MUBS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Trinidad and Tobago
Date PDA
2020-11-23 P585MUBS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Peru
Date PDA
2020-11-23 P585MUBS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Bolivia
Date PDA
2020-11-23 P585MUBS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Unknown
Date PDA
2020-11-23 P585MUBS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Panama
Date PDA
2020-11-23 P585MUBS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Paraguay
Date PDA
2020-11-23 P585MUBS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Guatemala
Date PDA
2020-11-23 P585MUBS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Peru (SAM)
Date PDA
2020-11-23 P585MUBS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Brazil (Claro)
Date PDA
2020-11-23 P585MUBS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Brazil
Date PDA
2020-11-23 P585MUBS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Peru
Date PDA
2020-11-23 P585MUBS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Ecuador
Date PDA
2020-11-23 P585MUBS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Puerto Rico
Date PDA
2020-11-23 P585MUBS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Colombia (Comcel)
Date PDA
2020-11-23 P585MUBS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Colombia (Movistar)
Date PDA
2020-03-27 P585MUBU2CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Paraguay
Date PDA
2020-03-08 P585MUBU2CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Panama
Date PDA
2020-02-27 P585MUBU2CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Guatemala
Date PDA
2020-02-27 P585MUBU2CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Peru (SAM)
Date PDA
2020-02-19 P585MUBU2CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Puerto Rico
Date PDA
2020-02-06 P585MUBU2CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Brazil (Claro)
Date PDA
2020-02-06 P585MUBU2CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Brazil
Date PDA
2020-02-06 P585MUBU2CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Colombia (Comcel)
Date PDA
2020-02-06 P585MUBU2CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Peru
Date PDA
2020-02-06 P585MUBU2CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Ecuador
Date PDA
2020-02-06 P585MUBU2CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Bolivia
Date PDA
2020-02-05 P585MUBU2CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Trinidad and Tobago
Date PDA
2020-02-05 P585MUBU2CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Colombia
Date PDA
2020-02-05 P585MUBU2CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Chile
Date PDA
2020-02-05 P585MUBU2CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Unknown
Date PDA
2020-02-05 P585MUBU2CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Peru
Date PDA
2020-02-05 P585MUBU2CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Peru
Date PDA
2019-04-09 P585MUBU1CSC1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Peru (SAM)
Date PDA
2019-03-21 P585MUBU1CRL2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Trinidad and Tobago
Date PDA
2019-03-12 P585MUBU1CRL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Colombia (Movistar)
Date PDA
2019-03-03 P585MUBU1CRL2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Peru
Date PDA
2019-03-03 P585MUBU1CRL2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Guatemala
Date PDA
2019-03-03 P585MUBU1CRL2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Panama
Date PDA
2019-02-24 P585MUBU1CRL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Peru
Date PDA
2019-02-17 P585MUBU1BSB1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Brazil (Claro)
Date PDA
2019-02-14 P585MUBU1CRL2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Puerto Rico
Date PDA
2019-02-12 P585MUBU1CRL2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Ecuador
Date PDA
2019-02-12 P585MUBU1CRL2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Brazil
Date PDA
2019-02-10 P585MUBU1CRL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Colombia (Comcel)
Date PDA
2019-01-20 P585MUBU1CRL2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Chile
Date PDA
2019-01-17 P585MUBU1CRL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Unknown
Date PDA
2019-01-17 P585MUBU1CRL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Colombia
Date PDA
2019-01-17 P585MUBU1CRL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Peru
Date PDA
2019-01-01 P585MUBU1CRL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Paraguay
Date PDA
2018-12-23 P585MUBU1CRL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Paraguay
Date PDA
2018-12-23 P585MUBU1CRJ6
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Colombia
Date PDA
2018-12-10 P585MUBU1CRJ6
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Bolivia
Date PDA
2018-12-10 P585MUBU1CRJ6
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Chile
Date PDA
2018-12-10 P585MUBU1CRJ6
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Panama
Date PDA
2018-12-10 P585MUBU1CRJ6
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Peru
Date PDA
2018-12-05 P585MUBU1CRJ6
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Trinidad and Tobago
Date PDA
2018-12-05 P585MUBU1CRJ6
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Brazil
Date PDA
2018-10-30 P585MUBU1CRJ6
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Brazil
Date PDA
2018-10-16 P585MUBU1CRI3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Trinidad and Tobago
Date PDA
2018-08-27 P585MUBU1BRD3
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Colombia
Date PDA
2018-08-27 P585MUBU1BRD3
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Bolivia
Date PDA
2018-07-13 P585MUBU1BRD3
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Chile
Date PDA
2018-06-25 P585MUBU1BRD3
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Paraguay
Date PDA
2018-06-25 P585MUBU1BRD3
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Peru
Date PDA
2018-06-04 P585MUBU1BRD3
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Panama
Date PDA
2018-06-04 P585MUBU1BRD3
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Brazil
Date PDA
2018-06-04 P585MUBU1BRD3
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Ecuador
Date PDA
2018-03-07 P585MUBU1BQI4
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Brazil (Claro)
Date PDA
2018-01-29 P585MUBU1BQL4
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Peru
Date PDA
2018-01-16 P585MUBU1BQL4
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Puerto Rico
Date PDA
2017-12-20 P585MUBU1BQI4
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Colombia (Comcel)
Date PDA
2017-12-20 P585MUBU1BQI4
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Colombia (Movistar)
Date PDA
2017-12-05 P585MUBU1BQK2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Bolivia
Date PDA
2017-11-08 P585MUBU1BQI4
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Colombia
Date PDA
2017-10-24 P585MUBU1BQJ1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Peru (SAM)
Date PDA
2017-10-18 P585MUBU1BQI4
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Panama
Date PDA
2017-10-16 P585MUBU1BQI4
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Paraguay
Date PDA
2017-10-16 P585MUBU1BQI4
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Trinidad and Tobago
Date PDA
2017-10-16 P585MUBU1BQI4
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Chile
Date PDA
2017-10-16 P585MUBU1BQI4
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Guatemala
Date PDA
2017-10-10 P585MUBU1BQI6
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Brazil
Date PDA
2017-10-09 P585MUBU1BQI4
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585M Peru
Date PDA
2017-06-27 P585MUBU1AQC2
Version
6.0.1
Model Country/Carrier
SM-P585M Ecuador
Date PDA
2017-02-19 P585MUBU1AQA1
Version
6.0.1
Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-P585N0 Korea 2020-10-11 P585N0KOS1CTH7 8.1.0
SM-P585N0 Korea 2019-09-08 P585N0KOU1CSH2 8.1.0
SM-P585N0 Korea 2019-02-10 P585N0KOU1CSA1 8.1.0
SM-P585N0 Korea 2018-11-15 P585N0KOU1CRJ6 8.1.0
SM-P585N0 Korea 2018-03-04 P585N0KOU1BRB2 7.0
SM-P585N0 Korea 2017-11-06 P585N0KOU1BQJ5 7.0
Model Country/Carrier
SM-P585N0 Korea
Date PDA
2020-10-11 P585N0KOS1CTH7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585N0 Korea
Date PDA
2019-09-08 P585N0KOU1CSH2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585N0 Korea
Date PDA
2019-02-10 P585N0KOU1CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585N0 Korea
Date PDA
2018-11-15 P585N0KOU1CRJ6
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585N0 Korea
Date PDA
2018-03-04 P585N0KOU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585N0 Korea
Date PDA
2017-11-06 P585N0KOU1BQJ5
Version
7.0
Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-P585Y Thailand (MPT, Mectel) 2020-12-28 P585YDXS2CTJ1 8.1.0
SM-P585Y Vietnam 2020-12-21 P585YDXS2CTJ1 8.1.0
SM-P585Y Indonesia 2020-12-16 P585YDXS2CTJ1 8.1.0
SM-P585Y Thailand 2020-12-07 P585YDXS2CTJ1 8.1.0
SM-P585Y Cambodia 2020-12-03 P585YDXS2CTJ1 8.1.0
SM-P585Y Singapore 2020-12-03 P585YDXS2CTJ1 8.1.0
SM-P585Y Singapore 2020-12-03 P585YDXS2CTJ1 8.1.0
SM-P585Y Singapore (SingTel) 2020-12-03 P585YDXS2CTJ1 8.1.0
SM-P585Y Singapore (StarHub) 2020-12-03 P585YDXS2CTJ1 8.1.0
SM-P585Y Unknown 2020-12-03 P585YDXS2CTJ1 8.1.0
SM-P585Y Unknown 2020-12-02 P585YDXS2CTJ1 8.1.0
SM-P585Y Australia 2020-12-02 P585YDXS2CTJ1 8.1.0
SM-P585Y New Zealand 2020-12-02 P585YDXS2CTJ1 8.1.0
SM-P585Y Malaysia 2020-11-30 P585YDXS2CTJ1 8.1.0
SM-P585Y New Zealand 2019-01-29 P585YDXU2CRK5 8.1.0
SM-P585Y Unknown 2019-01-29 P585YDXU2CRK5 8.1.0
SM-P585Y Singapore 2019-01-01 P585YDXU2CRK5 8.1.0
SM-P585Y Singapore 2019-01-01 P585YDXU2CRK5 8.1.0
SM-P585Y Singapore (StarHub) 2019-01-01 P585YDXU2CRK5 8.1.0
SM-P585Y Singapore (SingTel) 2019-01-01 P585YDXU2CRK5 8.1.0
SM-P585Y Malaysia 2018-12-10 P585YDXU2CRK5 8.1.0
SM-P585Y Thailand (MPT, Mectel) 2018-12-10 P585YDXU2CRK5 8.1.0
SM-P585Y Thailand 2018-12-10 P585YDXU2CRK5 8.1.0
SM-P585Y Cambodia 2018-12-10 P585YDXU2CRK5 8.1.0
SM-P585Y Vietnam 2018-12-10 P585YDXU2CRK5 8.1.0
SM-P585Y Australia 2018-12-10 P585YDXU2CRK5 8.1.0
SM-P585Y Indonesia 2018-11-11 P585YDXU2CRJ9 8.1.0
SM-P585Y Australia 2018-11-11 P585YDXU2CRJ9 8.1.0
SM-P585Y Malaysia 2018-11-08 P585YDXU2CRJ9 8.1.0
SM-P585Y Thailand (MPT, Mectel) 2018-11-08 P585YDXU2CRJ9 8.1.0
SM-P585Y Thailand 2018-11-08 P585YDXU2CRJ9 8.1.0
SM-P585Y Cambodia 2018-11-08 P585YDXU2CRJ9 8.1.0
SM-P585Y Vietnam 2018-11-08 P585YDXU2CRJ9 8.1.0
SM-P585Y Unknown 2018-04-10 P585YDXU2BRB2 7.0
SM-P585Y Malaysia 2018-04-02 P585YDXU2BRB2 7.0
SM-P585Y Unknown 2017-12-19 P585YDXU1BQK2 7.0
SM-P585Y Australia 2017-12-10 P585YDXU1BQK2 7.0
SM-P585Y New Zealand 2017-12-10 P585YDXU1BQK2 7.0
SM-P585Y Vietnam 2017-11-28 P585YDXU1BQK2 7.0
SM-P585Y Singapore (StarHub) 2017-11-28 P585YDXU1BQK2 7.0
SM-P585Y Thailand (MPT, Mectel) 2017-11-28 P585YDXU1BQK2 7.0
SM-P585Y Thailand 2017-11-28 P585YDXU1BQK2 7.0
SM-P585Y Singapore (SingTel) 2017-11-28 P585YDXU1BQK2 7.0
SM-P585Y Singapore 2017-11-28 P585YDXU1BQK2 7.0
SM-P585Y Malaysia 2017-11-28 P585YDXU1BQK2 7.0
SM-P585Y Cambodia 2017-11-28 P585YDXU1BQK2 7.0
SM-P585Y Singapore 2017-11-28 P585YDXU1BQK2 7.0
SM-P585Y Indonesia 2017-11-28 P585YDXU1BQK2 7.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Thailand (MPT, Mectel)
Date PDA
2020-12-28 P585YDXS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Vietnam
Date PDA
2020-12-21 P585YDXS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Indonesia
Date PDA
2020-12-16 P585YDXS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Thailand
Date PDA
2020-12-07 P585YDXS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Cambodia
Date PDA
2020-12-03 P585YDXS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Singapore
Date PDA
2020-12-03 P585YDXS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Singapore
Date PDA
2020-12-03 P585YDXS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Singapore (SingTel)
Date PDA
2020-12-03 P585YDXS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Singapore (StarHub)
Date PDA
2020-12-03 P585YDXS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Unknown
Date PDA
2020-12-03 P585YDXS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Unknown
Date PDA
2020-12-02 P585YDXS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Australia
Date PDA
2020-12-02 P585YDXS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y New Zealand
Date PDA
2020-12-02 P585YDXS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Malaysia
Date PDA
2020-11-30 P585YDXS2CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y New Zealand
Date PDA
2019-01-29 P585YDXU2CRK5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Unknown
Date PDA
2019-01-29 P585YDXU2CRK5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Singapore
Date PDA
2019-01-01 P585YDXU2CRK5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Singapore
Date PDA
2019-01-01 P585YDXU2CRK5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Singapore (StarHub)
Date PDA
2019-01-01 P585YDXU2CRK5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Singapore (SingTel)
Date PDA
2019-01-01 P585YDXU2CRK5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Malaysia
Date PDA
2018-12-10 P585YDXU2CRK5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Thailand (MPT, Mectel)
Date PDA
2018-12-10 P585YDXU2CRK5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Thailand
Date PDA
2018-12-10 P585YDXU2CRK5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Cambodia
Date PDA
2018-12-10 P585YDXU2CRK5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Vietnam
Date PDA
2018-12-10 P585YDXU2CRK5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Australia
Date PDA
2018-12-10 P585YDXU2CRK5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Indonesia
Date PDA
2018-11-11 P585YDXU2CRJ9
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Australia
Date PDA
2018-11-11 P585YDXU2CRJ9
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Malaysia
Date PDA
2018-11-08 P585YDXU2CRJ9
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Thailand (MPT, Mectel)
Date PDA
2018-11-08 P585YDXU2CRJ9
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Thailand
Date PDA
2018-11-08 P585YDXU2CRJ9
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Cambodia
Date PDA
2018-11-08 P585YDXU2CRJ9
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Vietnam
Date PDA
2018-11-08 P585YDXU2CRJ9
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Unknown
Date PDA
2018-04-10 P585YDXU2BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Malaysia
Date PDA
2018-04-02 P585YDXU2BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Unknown
Date PDA
2017-12-19 P585YDXU1BQK2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Australia
Date PDA
2017-12-10 P585YDXU1BQK2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y New Zealand
Date PDA
2017-12-10 P585YDXU1BQK2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Vietnam
Date PDA
2017-11-28 P585YDXU1BQK2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Singapore (StarHub)
Date PDA
2017-11-28 P585YDXU1BQK2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Thailand (MPT, Mectel)
Date PDA
2017-11-28 P585YDXU1BQK2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Thailand
Date PDA
2017-11-28 P585YDXU1BQK2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Singapore (SingTel)
Date PDA
2017-11-28 P585YDXU1BQK2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Singapore
Date PDA
2017-11-28 P585YDXU1BQK2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Malaysia
Date PDA
2017-11-28 P585YDXU1BQK2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Cambodia
Date PDA
2017-11-28 P585YDXU1BQK2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Singapore
Date PDA
2017-11-28 P585YDXU1BQK2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P585Y Indonesia
Date PDA
2017-11-28 P585YDXU1BQK2
Version
7.0
Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-P587 Turkey 2020-12-24 P587JXS1CTL1 8.1.0
SM-P587 Turkey 2019-02-19 P587JXU1CRK1 8.1.0
SM-P587 Turkey 2018-10-31 P587JXU1CRJ7 8.1.0
SM-P587 Turkey 2017-06-11 P587JXU1BQF1 7.0
Model Country/Carrier
SM-P587 Turkey
Date PDA
2020-12-24 P587JXS1CTL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P587 Turkey
Date PDA
2019-02-19 P587JXU1CRK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P587 Turkey
Date PDA
2018-10-31 P587JXU1CRJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P587 Turkey
Date PDA
2017-06-11 P587JXU1BQF1
Version
7.0
Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-P588C China (Open China) 2020-12-07 P588CZCS3CTJ1 8.1.0
SM-P588C China (Open China) 2019-10-30 P588CZCU3CSI1 8.1.0
SM-P588C China (Open China) 2018-12-06 P588CZCU2CRK6 8.1.0
SM-P588C China (Open China) 2018-11-26 P588CZCU2BRJ1 7.0
SM-P588C China (Open China) 2017-11-29 P588CZCU1BQK1 7.0
Model Country/Carrier
SM-P588C China (Open China)
Date PDA
2020-12-07 P588CZCS3CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P588C China (Open China)
Date PDA
2019-10-30 P588CZCU3CSI1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P588C China (Open China)
Date PDA
2018-12-06 P588CZCU2CRK6
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-P588C China (Open China)
Date PDA
2018-11-26 P588CZCU2BRJ1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-P588C China (Open China)
Date PDA
2017-11-29 P588CZCU1BQK1
Version
7.0
Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-T280 Unknown 2019-03-03 T280XXS0ARK3 5.1.1
SM-T280 Morocco (MWD) 2019-02-19 T280XXU0ARL3 5.1.1
SM-T280 Netherlands 2019-01-21 T280XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T280 Unknown 2019-01-07 T280XXS0ARK4 5.1.1
SM-T280 Australia 2019-01-07 T280XXS0ARK4 5.1.1
SM-T280 Singapore 2019-01-06 T280XXS0ARL1 5.1.1
SM-T280 Canada 2018-12-23 T280XXS0ARK3 5.1.1
SM-T280 Cellular south 2018-12-23 T280XXS0ARK3 5.1.1
SM-T280 Portugal (TPH) 2018-12-12 T280XXS0ARJ1 5.1.1
SM-T280 Switzerland 2018-12-10 T280XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T280 Germany 2018-12-10 T280XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T280 Poland 2018-12-10 T280XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T280 Luxembourg 2018-12-10 T280XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T280 Hungary 2018-12-10 T280XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T280 Italy 2018-12-10 T280XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T280 Baltic 2018-12-10 T280XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T280 Romania 2018-12-10 T280XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T280 South East Europe 2018-12-10 T280XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T280 Czech Republic 2018-12-10 T280XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T280 Slovakia 2018-12-10 T280XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T280 Greece 2018-12-10 T280XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T280 Spain 2018-12-10 T280XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T280 United Kingdom 2018-11-29 T280XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T280 France 2018-11-25 T280XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T280 United Arab Emirates 2018-02-25 T280XXU0AQL1 5.1.1
SM-T280 Kenya 2018-02-25 T280XXU0AQL1 5.1.1
SM-T280 Saudi Arabia 2018-02-25 T280XXU0AQL1 5.1.1
SM-T280 South Africa 2018-02-25 T280XXU0AQL1 5.1.1
SM-T280 United Arab Emirates 2018-02-25 T280XXU0AQL1 5.1.1
SM-T280 Pakistan (PAK) 2018-02-25 T280XXU0AQL1 5.1.1
SM-T280 Libya 2018-02-25 T280XXU0AQL1 5.1.1
SM-T280 Morocco (MWD) 2018-02-25 T280XXU0AQL1 5.1.1
SM-T280 Iraq 2018-02-25 T280XXU0AQL1 5.1.1
SM-T280 Unknown 2018-01-15 T280XXU0AQK2 5.1.1
SM-T280 Portugal (TPH) 2018-01-02 T280XXU0AQL4 5.1.1
SM-T280 Canada 2017-12-25 T280XXU0AQK2 5.1.1
SM-T280 Cellular south 2017-12-25 T280XXU0AQK2 5.1.1
SM-T280 Unknown 2017-11-15 T280XXU0AQJ1 5.1.1
SM-T280 Peru 2017-11-13 T280XXU0AQJ1 5.1.1
SM-T280 Panama 2017-11-13 T280XXU0AQJ1 5.1.1
SM-T280 Trinidad and Tobago 2017-11-13 T280XXU0AQJ1 5.1.1
SM-T280 Chile 2017-11-13 T280XXU0AQJ1 5.1.1
SM-T280 Bolivia 2017-11-13 T280XXU0AQJ1 5.1.1
SM-T280 Colombia 2017-11-13 T280XXU0AQJ1 5.1.1
SM-T280 Trinidad and Tobago 2017-11-13 T280XXU0AQJ1 5.1.1
SM-T280 Brazil 2017-11-06 T280XXU0AQJ1 5.1.1
SM-T280 Brazil 2017-07-12 T280XXU0AQF1 5.1.1
SM-T280 Australia 2017-04-30 T280XXU0AQD1 5.1.1
SM-T280 Unknown 2017-04-30 T280XXU0AQD1 5.1.1
SM-T280 Singapore 2017-03-27 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Unknown 2017-03-13 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Canada 2017-03-13 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Cellular south 2017-03-13 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Spain 2017-03-06 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 United Arab Emirates 2017-03-05 T280XXU0AQA2 5.1.1
SM-T280 Germany 2017-03-01 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Switzerland 2017-03-01 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Poland 2017-03-01 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Italy 2017-03-01 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Baltic 2017-03-01 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Netherlands 2017-03-01 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Luxembourg 2017-03-01 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Hungary 2017-03-01 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 United Kingdom 2017-03-01 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Trinidad and Tobago 2017-02-15 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Colombia 2017-02-15 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Bolivia 2017-02-15 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Chile 2017-02-15 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Panama 2017-02-15 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Trinidad and Tobago 2017-02-15 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Peru 2017-02-15 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Australia 2017-02-15 T280XXU0AQA1 5.1.1
SM-T280 Ukraine (Kyivstar) 2017-02-08 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Russia 2017-02-08 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Kazakhstan 2017-02-08 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Greece 2017-02-08 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Romania 2017-02-08 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Czech Republic 2017-02-08 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 South East Europe 2017-02-08 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Portugal (TPH) 2017-02-08 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Slovakia 2017-02-08 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Morocco (MWD) 2017-02-06 T280XXU0AQA2 5.1.1
SM-T280 France 2017-02-02 T280XXU0AQA4 5.1.1
SM-T280 Unknown 2017-01-23 T280XXU0APL7 5.1.1
SM-T280 Australia 2017-01-23 T280XXU0APL7 5.1.1
SM-T280 Iraq 2017-01-09 T280XXU0APLJ 5.1.1
SM-T280 Germany 2017-01-09 T280XXU0APL7 5.1.1
SM-T280 Spain 2017-01-09 T280XXU0APL7 5.1.1
SM-T280 United Arab Emirates 2017-01-09 T280XXU0APLM 5.1.1
SM-T280 Hungary 2017-01-09 T280XXU0APL7 5.1.1
SM-T280 Baltic 2017-01-09 T280XXU0APL7 5.1.1
SM-T280 Poland 2017-01-09 T280XXU0APL7 5.1.1
SM-T280 Singapore 2017-01-09 T280XXU0APL9 5.1.1
SM-T280 Switzerland 2017-01-08 T280XXU0APL7 5.1.1
SM-T280 United Kingdom 2017-01-08 T280XXU0APL7 5.1.1
SM-T280 Italy 2017-01-08 T280XXU0APL7 5.1.1
SM-T280 Luxembourg 2017-01-08 T280XXU0APL7 5.1.1
SM-T280 Greece 2017-01-08 T280XXU0APLB 5.1.1
SM-T280 Portugal (TPH) 2017-01-08 T280XXU0APLB 5.1.1
SM-T280 Slovakia 2017-01-08 T280XXU0APLB 5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Unknown
Date PDA
2019-03-03 T280XXS0ARK3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Morocco (MWD)
Date PDA
2019-02-19 T280XXU0ARL3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Netherlands
Date PDA
2019-01-21 T280XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Unknown
Date PDA
2019-01-07 T280XXS0ARK4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Australia
Date PDA
2019-01-07 T280XXS0ARK4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Singapore
Date PDA
2019-01-06 T280XXS0ARL1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Canada
Date PDA
2018-12-23 T280XXS0ARK3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Cellular south
Date PDA
2018-12-23 T280XXS0ARK3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Portugal (TPH)
Date PDA
2018-12-12 T280XXS0ARJ1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Switzerland
Date PDA
2018-12-10 T280XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Germany
Date PDA
2018-12-10 T280XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Poland
Date PDA
2018-12-10 T280XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Luxembourg
Date PDA
2018-12-10 T280XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Hungary
Date PDA
2018-12-10 T280XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Italy
Date PDA
2018-12-10 T280XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Baltic
Date PDA
2018-12-10 T280XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Romania
Date PDA
2018-12-10 T280XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 South East Europe
Date PDA
2018-12-10 T280XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Czech Republic
Date PDA
2018-12-10 T280XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Slovakia
Date PDA
2018-12-10 T280XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Greece
Date PDA
2018-12-10 T280XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Spain
Date PDA
2018-12-10 T280XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 United Kingdom
Date PDA
2018-11-29 T280XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 France
Date PDA
2018-11-25 T280XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 United Arab Emirates
Date PDA
2018-02-25 T280XXU0AQL1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Kenya
Date PDA
2018-02-25 T280XXU0AQL1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Saudi Arabia
Date PDA
2018-02-25 T280XXU0AQL1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 South Africa
Date PDA
2018-02-25 T280XXU0AQL1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 United Arab Emirates
Date PDA
2018-02-25 T280XXU0AQL1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Pakistan (PAK)
Date PDA
2018-02-25 T280XXU0AQL1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Libya
Date PDA
2018-02-25 T280XXU0AQL1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Morocco (MWD)
Date PDA
2018-02-25 T280XXU0AQL1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Iraq
Date PDA
2018-02-25 T280XXU0AQL1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Unknown
Date PDA
2018-01-15 T280XXU0AQK2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Portugal (TPH)
Date PDA
2018-01-02 T280XXU0AQL4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Canada
Date PDA
2017-12-25 T280XXU0AQK2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Cellular south
Date PDA
2017-12-25 T280XXU0AQK2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Unknown
Date PDA
2017-11-15 T280XXU0AQJ1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Peru
Date PDA
2017-11-13 T280XXU0AQJ1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Panama
Date PDA
2017-11-13 T280XXU0AQJ1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Trinidad and Tobago
Date PDA
2017-11-13 T280XXU0AQJ1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Chile
Date PDA
2017-11-13 T280XXU0AQJ1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Bolivia
Date PDA
2017-11-13 T280XXU0AQJ1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Colombia
Date PDA
2017-11-13 T280XXU0AQJ1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Trinidad and Tobago
Date PDA
2017-11-13 T280XXU0AQJ1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Brazil
Date PDA
2017-11-06 T280XXU0AQJ1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Brazil
Date PDA
2017-07-12 T280XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Australia
Date PDA
2017-04-30 T280XXU0AQD1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Unknown
Date PDA
2017-04-30 T280XXU0AQD1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Singapore
Date PDA
2017-03-27 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Unknown
Date PDA
2017-03-13 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Canada
Date PDA
2017-03-13 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Cellular south
Date PDA
2017-03-13 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Spain
Date PDA
2017-03-06 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 United Arab Emirates
Date PDA
2017-03-05 T280XXU0AQA2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Germany
Date PDA
2017-03-01 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Switzerland
Date PDA
2017-03-01 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Poland
Date PDA
2017-03-01 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Italy
Date PDA
2017-03-01 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Baltic
Date PDA
2017-03-01 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Netherlands
Date PDA
2017-03-01 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Luxembourg
Date PDA
2017-03-01 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Hungary
Date PDA
2017-03-01 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 United Kingdom
Date PDA
2017-03-01 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Trinidad and Tobago
Date PDA
2017-02-15 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Colombia
Date PDA
2017-02-15 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Bolivia
Date PDA
2017-02-15 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Chile
Date PDA
2017-02-15 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Panama
Date PDA
2017-02-15 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Trinidad and Tobago
Date PDA
2017-02-15 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Peru
Date PDA
2017-02-15 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Australia
Date PDA
2017-02-15 T280XXU0AQA1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Ukraine (Kyivstar)
Date PDA
2017-02-08 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Russia
Date PDA
2017-02-08 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Kazakhstan
Date PDA
2017-02-08 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Greece
Date PDA
2017-02-08 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Romania
Date PDA
2017-02-08 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Czech Republic
Date PDA
2017-02-08 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 South East Europe
Date PDA
2017-02-08 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Portugal (TPH)
Date PDA
2017-02-08 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Slovakia
Date PDA
2017-02-08 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Morocco (MWD)
Date PDA
2017-02-06 T280XXU0AQA2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 France
Date PDA
2017-02-02 T280XXU0AQA4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Unknown
Date PDA
2017-01-23 T280XXU0APL7
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Australia
Date PDA
2017-01-23 T280XXU0APL7
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Iraq
Date PDA
2017-01-09 T280XXU0APLJ
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Germany
Date PDA
2017-01-09 T280XXU0APL7
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Spain
Date PDA
2017-01-09 T280XXU0APL7
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 United Arab Emirates
Date PDA
2017-01-09 T280XXU0APLM
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Hungary
Date PDA
2017-01-09 T280XXU0APL7
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Baltic
Date PDA
2017-01-09 T280XXU0APL7
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Poland
Date PDA
2017-01-09 T280XXU0APL7
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Singapore
Date PDA
2017-01-09 T280XXU0APL9
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Switzerland
Date PDA
2017-01-08 T280XXU0APL7
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 United Kingdom
Date PDA
2017-01-08 T280XXU0APL7
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Italy
Date PDA
2017-01-08 T280XXU0APL7
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Luxembourg
Date PDA
2017-01-08 T280XXU0APL7
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Greece
Date PDA
2017-01-08 T280XXU0APLB
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Portugal (TPH)
Date PDA
2017-01-08 T280XXU0APLB
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T280 Slovakia
Date PDA
2017-01-08 T280XXU0APLB
Version
5.1.1
Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-T285 Thailand 2020-09-15 T285XXU0ATH1 5.1.1
SM-T285 India 2019-01-10 T285DDU0ARL1 5.1.1
SM-T285 France 2018-12-16 T285XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T285 United Kingdom 2018-12-16 T285XXS0ARJ3 5.1.1
SM-T285 United Kingdom / Ireland 2018-12-16 T285XXS0ARJ3 5.1.1
SM-T285 Portugal (TPH) 2018-12-12 T285XXS0ARI1 5.1.1
SM-T285 Spain 2018-12-11 T285XXS0ARJ3 5.1.1
SM-T285 Baltic 2018-12-11 T285XXS0ARJ3 5.1.1
SM-T285 Russia 2018-12-11 T285XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T285 Caucasus Countries 2018-12-11 T285XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T285 Ukraine (Kyivstar) 2018-12-11 T285XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T285 Kazakhstan 2018-12-11 T285XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T285 Uzbekistan 2018-12-11 T285XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T285 Greece 2018-12-11 T285XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T285 Czech Republic 2018-12-11 T285XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T285 Romania 2018-12-11 T285XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T285 Slovakia 2018-12-11 T285XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T285 South East Europe 2018-12-11 T285XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T285 Bulgaria 2018-12-11 T285XXS0ARJ2 5.1.1
SM-T285 Netherlands 2018-12-11 T285XXS0ARJ3 5.1.1
SM-T285 Switzerland 2018-12-11 T285XXS0ARJ3 5.1.1
SM-T285 Germany 2018-12-11 T285XXS0ARJ3 5.1.1
SM-T285 Italy 2018-12-11 T285XXS0ARJ3 5.1.1
SM-T285 Luxembourg 2018-12-11 T285XXS0ARJ3 5.1.1
SM-T285 Hungary 2018-12-11 T285XXS0ARJ3 5.1.1
SM-T285 Poland 2018-11-25 T285XXS0ARJ3 5.1.1
SM-T285 South Africa 2018-10-08 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 Saudi Arabia 2018-07-31 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 Libya 2018-04-05 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 Kenya (Zain) 2018-04-05 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 Saudi Arabia 2018-04-05 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 United Arab Emirates 2018-04-05 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 Algeria 2018-04-05 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 Saudi Arabia 2018-04-05 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 Tunisia 2018-04-05 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 Iraq 2018-04-05 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 South Africa 2018-04-05 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 Iran 2018-04-05 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 Pakistan (PAK) 2018-04-05 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 United Arab Emirates 2018-03-12 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 Egypt 2018-03-12 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 Morocco (MWD) 2018-03-12 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 Nigeria 2018-03-12 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 Saudi Arabia 2018-03-12 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 Kenya 2018-03-12 T285XXU0ARB1 5.1.1
SM-T285 Sri Lanka 2018-02-12 T285DDU0AQL3 5.1.1
SM-T285 Bangladesh 2018-01-03 T285DDU0AQL3 5.1.1
SM-T285 Nepal 2018-01-03 T285DDU0AQL3 5.1.1
SM-T285 Portugal (TPH) 2018-01-01 T285XXU0AQL3 5.1.1
SM-T285 India 2017-12-13 T285DDU0AQK2 5.1.1
SM-T285 India 2017-12-12 T285DDU0AQK2 5.1.1
SM-T285 Vietnam 2017-11-15 T285XXU0AQK2 5.1.1
SM-T285 United Kingdom 2017-09-19 T285XXU0AQH1 5.1.1
SM-T285 United Kingdom / Ireland 2017-09-19 T285XXU0AQH1 5.1.1
SM-T285 Greece 2017-09-13 T285XXU0AQH2 5.1.1
SM-T285 South East Europe 2017-09-13 T285XXU0AQH2 5.1.1
SM-T285 France 2017-09-13 T285XXU0AQH2 5.1.1
SM-T285 Slovakia 2017-09-13 T285XXU0AQH2 5.1.1
SM-T285 Czech Republic 2017-09-13 T285XXU0AQH2 5.1.1
SM-T285 Bulgaria 2017-09-13 T285XXU0AQH2 5.1.1
SM-T285 Romania 2017-09-13 T285XXU0AQH2 5.1.1
SM-T285 Indonesia 2017-09-13 T285XXU0AQH3 5.1.1
SM-T285 Italy 2017-09-13 T285XXU0AQH1 5.1.1
SM-T285 Germany 2017-09-13 T285XXU0AQH1 5.1.1
SM-T285 Netherlands 2017-09-13 T285XXU0AQH1 5.1.1
SM-T285 Baltic 2017-09-13 T285XXU0AQH1 5.1.1
SM-T285 Spain 2017-09-13 T285XXU0AQH1 5.1.1
SM-T285 Luxembourg 2017-09-13 T285XXU0AQH1 5.1.1
SM-T285 Switzerland 2017-09-13 T285XXU0AQH1 5.1.1
SM-T285 Hungary 2017-09-13 T285XXU0AQH1 5.1.1
SM-T285 Uzbekistan 2017-09-04 T285XXU0AQH2 5.1.1
SM-T285 Russia 2017-09-04 T285XXU0AQH2 5.1.1
SM-T285 Ukraine (Kyivstar) 2017-09-04 T285XXU0AQH2 5.1.1
SM-T285 Caucasus Countries 2017-09-04 T285XXU0AQH2 5.1.1
SM-T285 Kazakhstan 2017-09-04 T285XXU0AQH2 5.1.1
SM-T285 Poland 2017-08-07 T285XXU0AQH1 5.1.1
SM-T285 Morocco (MWD) 2017-07-24 T285XXU0AQF1 5.1.1
SM-T285 South Africa 2017-07-24 T285XXU0AQF1 5.1.1
SM-T285 Libya 2017-07-24 T285XXU0AQF1 5.1.1
SM-T285 United Arab Emirates 2017-07-24 T285XXU0AQF1 5.1.1
SM-T285 Tunisia 2017-07-24 T285XXU0AQF1 5.1.1
SM-T285 Saudi Arabia 2017-07-24 T285XXU0AQF1 5.1.1
SM-T285 Algeria 2017-07-24 T285XXU0AQF1 5.1.1
SM-T285 Nigeria 2017-07-19 T285XXU0AQF1 5.1.1
SM-T285 Kenya (Zain) 2017-07-19 T285XXU0AQF1 5.1.1
SM-T285 South Africa 2017-07-19 T285XXU0AQF1 5.1.1
SM-T285 Saudi Arabia 2017-07-19 T285XXU0AQF1 5.1.1
SM-T285 Egypt 2017-07-19 T285XXU0AQF1 5.1.1
SM-T285 Iran 2017-07-13 T285XXU0AQF1 5.1.1
SM-T285 Iraq 2017-07-13 T285XXU0AQF1 5.1.1
SM-T285 United Arab Emirates 2017-07-13 T285XXU0AQF1 5.1.1
SM-T285 Saudi Arabia 2017-07-13 T285XXU0AQF1 5.1.1
SM-T285 Kenya 2017-07-13 T285XXU0AQF1 5.1.1
SM-T285 Pakistan (PAK) 2017-07-13 T285XXU0AQF1 5.1.1
SM-T285 Kenya (Zain) 2017-05-21 T285XXU0AQA5 5.1.1
SM-T285 Iraq 2017-05-04 T285XXU0AQD3 5.1.1
SM-T285 United Arab Emirates 2017-05-04 T285XXU0AQD3 5.1.1
SM-T285 Uzbekistan 2017-05-04 T285XXU0AQD1 5.1.1
SM-T285 Nigeria 2017-03-29 T285XXU0AQA5 5.1.1
SM-T285 Algeria 2017-03-29 T285XXU0AQA5 5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Thailand
Date PDA
2020-09-15 T285XXU0ATH1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 India
Date PDA
2019-01-10 T285DDU0ARL1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 France
Date PDA
2018-12-16 T285XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 United Kingdom
Date PDA
2018-12-16 T285XXS0ARJ3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 United Kingdom / Ireland
Date PDA
2018-12-16 T285XXS0ARJ3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Portugal (TPH)
Date PDA
2018-12-12 T285XXS0ARI1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Spain
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Baltic
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Russia
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Caucasus Countries
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Ukraine (Kyivstar)
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Kazakhstan
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Uzbekistan
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Greece
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Czech Republic
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Romania
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Slovakia
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 South East Europe
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Bulgaria
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Netherlands
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Switzerland
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Germany
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Italy
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Luxembourg
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Hungary
Date PDA
2018-12-11 T285XXS0ARJ3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Poland
Date PDA
2018-11-25 T285XXS0ARJ3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 South Africa
Date PDA
2018-10-08 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Saudi Arabia
Date PDA
2018-07-31 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Libya
Date PDA
2018-04-05 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Kenya (Zain)
Date PDA
2018-04-05 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Saudi Arabia
Date PDA
2018-04-05 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 United Arab Emirates
Date PDA
2018-04-05 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Algeria
Date PDA
2018-04-05 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Saudi Arabia
Date PDA
2018-04-05 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Tunisia
Date PDA
2018-04-05 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Iraq
Date PDA
2018-04-05 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 South Africa
Date PDA
2018-04-05 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Iran
Date PDA
2018-04-05 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Pakistan (PAK)
Date PDA
2018-04-05 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 United Arab Emirates
Date PDA
2018-03-12 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Egypt
Date PDA
2018-03-12 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Morocco (MWD)
Date PDA
2018-03-12 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Nigeria
Date PDA
2018-03-12 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Saudi Arabia
Date PDA
2018-03-12 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Kenya
Date PDA
2018-03-12 T285XXU0ARB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Sri Lanka
Date PDA
2018-02-12 T285DDU0AQL3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Bangladesh
Date PDA
2018-01-03 T285DDU0AQL3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Nepal
Date PDA
2018-01-03 T285DDU0AQL3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Portugal (TPH)
Date PDA
2018-01-01 T285XXU0AQL3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 India
Date PDA
2017-12-13 T285DDU0AQK2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 India
Date PDA
2017-12-12 T285DDU0AQK2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Vietnam
Date PDA
2017-11-15 T285XXU0AQK2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 United Kingdom
Date PDA
2017-09-19 T285XXU0AQH1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 United Kingdom / Ireland
Date PDA
2017-09-19 T285XXU0AQH1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Greece
Date PDA
2017-09-13 T285XXU0AQH2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 South East Europe
Date PDA
2017-09-13 T285XXU0AQH2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 France
Date PDA
2017-09-13 T285XXU0AQH2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Slovakia
Date PDA
2017-09-13 T285XXU0AQH2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Czech Republic
Date PDA
2017-09-13 T285XXU0AQH2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Bulgaria
Date PDA
2017-09-13 T285XXU0AQH2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Romania
Date PDA
2017-09-13 T285XXU0AQH2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Indonesia
Date PDA
2017-09-13 T285XXU0AQH3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Italy
Date PDA
2017-09-13 T285XXU0AQH1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Germany
Date PDA
2017-09-13 T285XXU0AQH1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Netherlands
Date PDA
2017-09-13 T285XXU0AQH1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Baltic
Date PDA
2017-09-13 T285XXU0AQH1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Spain
Date PDA
2017-09-13 T285XXU0AQH1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Luxembourg
Date PDA
2017-09-13 T285XXU0AQH1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Switzerland
Date PDA
2017-09-13 T285XXU0AQH1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Hungary
Date PDA
2017-09-13 T285XXU0AQH1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Uzbekistan
Date PDA
2017-09-04 T285XXU0AQH2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Russia
Date PDA
2017-09-04 T285XXU0AQH2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Ukraine (Kyivstar)
Date PDA
2017-09-04 T285XXU0AQH2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Caucasus Countries
Date PDA
2017-09-04 T285XXU0AQH2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Kazakhstan
Date PDA
2017-09-04 T285XXU0AQH2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Poland
Date PDA
2017-08-07 T285XXU0AQH1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Morocco (MWD)
Date PDA
2017-07-24 T285XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 South Africa
Date PDA
2017-07-24 T285XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Libya
Date PDA
2017-07-24 T285XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 United Arab Emirates
Date PDA
2017-07-24 T285XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Tunisia
Date PDA
2017-07-24 T285XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Saudi Arabia
Date PDA
2017-07-24 T285XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Algeria
Date PDA
2017-07-24 T285XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Nigeria
Date PDA
2017-07-19 T285XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Kenya (Zain)
Date PDA
2017-07-19 T285XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 South Africa
Date PDA
2017-07-19 T285XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Saudi Arabia
Date PDA
2017-07-19 T285XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Egypt
Date PDA
2017-07-19 T285XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Iran
Date PDA
2017-07-13 T285XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Iraq
Date PDA
2017-07-13 T285XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 United Arab Emirates
Date PDA
2017-07-13 T285XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Saudi Arabia
Date PDA
2017-07-13 T285XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Kenya
Date PDA
2017-07-13 T285XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Pakistan (PAK)
Date PDA
2017-07-13 T285XXU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Kenya (Zain)
Date PDA
2017-05-21 T285XXU0AQA5
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Iraq
Date PDA
2017-05-04 T285XXU0AQD3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 United Arab Emirates
Date PDA
2017-05-04 T285XXU0AQD3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Uzbekistan
Date PDA
2017-05-04 T285XXU0AQD1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Nigeria
Date PDA
2017-03-29 T285XXU0AQA5
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285 Algeria
Date PDA
2017-03-29 T285XXU0AQA5
Version
5.1.1
Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-T285M Unknown 2020-12-17 T285MUBU0APL1 5.1.1
SM-T285M New Zealand 2020-12-17 T285MUBU0APL1 5.1.1
SM-T285M Mexico (Telcel) 2020-03-22 T285MUBU0ATC2 5.1.1
SM-T285M Ecuador 2019-03-21 T285MUBS0ASB1 5.1.1
SM-T285M Mexico (Telcel) 2019-03-17 T285MUBS0ASA1 5.1.1
SM-T285M Unknown 2018-03-12 T285MUBU0ARA2 5.1.1
SM-T285M Brazil 2018-01-30 T285MUBU0ARA2 5.1.1
SM-T285M Ecuador 2018-01-23 T285MUBU0AQC1 5.1.1
SM-T285M Peru 2018-01-17 T285MUBU0AQJ1 5.1.1
SM-T285M Brazil (TIM) 2017-11-14 T285MUBU0AQJ1 5.1.1
SM-T285M Brazil (Claro) 2017-11-14 T285MUBU0AQJ1 5.1.1
SM-T285M Brazil (VIVO) 2017-11-14 T285MUBU0AQJ1 5.1.1
SM-T285M Peru (SAM) 2017-05-05 T285MUBU0AQC1 5.1.1
SM-T285M Unknown 2017-04-21 T285MUBU0AQC1 5.1.1
SM-T285M Paraguay 2017-02-26 T285MUBU0AQA2 5.1.1
SM-T285M Ecuador (Alegro) 2017-02-23 T285MUBU0AQA2 5.1.1
SM-T285M New Zealand 2017-01-23 T285MUBU0APL1 5.1.1
SM-T285M Unknown 2017-01-23 T285MUBU0APL1 5.1.1
SM-T285M Mexico 2017-01-16 T285MUBU0APL4 5.1.1
SM-T285M Ecuador 2017-01-16 T285MUBU0APL3 5.1.1
SM-T285M Uruguay (Claro) 2017-01-11 T285MUBU0APL2 5.1.1
SM-T285M Panama 2017-01-01 T285MUBU0APL2 5.1.1
SM-T285M Mexico (Telcel) 2017-01-01 T285MUBU0APL2 5.1.1
SM-T285M Colombia 2017-01-01 T285MUBU0APL2 5.1.1
SM-T285M Trinidad and Tobago 2017-01-01 T285MUBU0APL2 5.1.1
SM-T285M Bolivia 2017-01-01 T285MUBU0APL2 5.1.1
SM-T285M Trinidad and Tobago 2017-01-01 T285MUBU0APL2 5.1.1
SM-T285M Chile 2017-01-01 T285MUBU0APL2 5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Unknown
Date PDA
2020-12-17 T285MUBU0APL1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M New Zealand
Date PDA
2020-12-17 T285MUBU0APL1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Mexico (Telcel)
Date PDA
2020-03-22 T285MUBU0ATC2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Ecuador
Date PDA
2019-03-21 T285MUBS0ASB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Mexico (Telcel)
Date PDA
2019-03-17 T285MUBS0ASA1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Unknown
Date PDA
2018-03-12 T285MUBU0ARA2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Brazil
Date PDA
2018-01-30 T285MUBU0ARA2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Ecuador
Date PDA
2018-01-23 T285MUBU0AQC1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Peru
Date PDA
2018-01-17 T285MUBU0AQJ1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Brazil (TIM)
Date PDA
2017-11-14 T285MUBU0AQJ1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Brazil (Claro)
Date PDA
2017-11-14 T285MUBU0AQJ1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Brazil (VIVO)
Date PDA
2017-11-14 T285MUBU0AQJ1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Peru (SAM)
Date PDA
2017-05-05 T285MUBU0AQC1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Unknown
Date PDA
2017-04-21 T285MUBU0AQC1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Paraguay
Date PDA
2017-02-26 T285MUBU0AQA2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Ecuador (Alegro)
Date PDA
2017-02-23 T285MUBU0AQA2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M New Zealand
Date PDA
2017-01-23 T285MUBU0APL1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Unknown
Date PDA
2017-01-23 T285MUBU0APL1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Mexico
Date PDA
2017-01-16 T285MUBU0APL4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Ecuador
Date PDA
2017-01-16 T285MUBU0APL3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Uruguay (Claro)
Date PDA
2017-01-11 T285MUBU0APL2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Panama
Date PDA
2017-01-01 T285MUBU0APL2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Mexico (Telcel)
Date PDA
2017-01-01 T285MUBU0APL2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Colombia
Date PDA
2017-01-01 T285MUBU0APL2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Trinidad and Tobago
Date PDA
2017-01-01 T285MUBU0APL2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Bolivia
Date PDA
2017-01-01 T285MUBU0APL2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Trinidad and Tobago
Date PDA
2017-01-01 T285MUBU0APL2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285M Chile
Date PDA
2017-01-01 T285MUBU0APL2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-T285YD Nepal 2018-06-19 T285YDDDU0ARD3 5.1.1
SM-T285YD India 2018-06-07 T285YDDDU0ARD3 5.1.1
SM-T285YD Sri Lanka 2017-11-26 T285YDDDU0AQJ2 5.1.1
SM-T285YD Bangladesh 2017-11-26 T285YDDDU0AQJ2 5.1.1
SM-T285YD Nepal 2017-11-26 T285YDDDU0AQJ2 5.1.1
SM-T285YD India 2017-11-05 T285YDDDU0AQJ2 5.1.1
SM-T285YD India 2017-10-26 T285YDDDU0AQJ1 5.1.1
SM-T285YD Nepal 2017-07-30 T285YDDDU0AQF1 5.1.1
SM-T285YD Bangladesh 2017-07-30 T285YDDDU0AQF1 5.1.1
SM-T285YD Sri Lanka 2017-07-30 T285YDDDU0AQF1 5.1.1
SM-T285YD India 2017-07-06 T285YDDDU0AQF1 5.1.1
SM-T285YD Nepal 2017-04-13 T285YDDDU0AQB1 5.1.1
SM-T285YD Bangladesh 2017-04-13 T285YDDDU0AQB1 5.1.1
SM-T285YD Sri Lanka 2017-04-13 T285YDDDU0AQB1 5.1.1
SM-T285YD India 2017-03-22 T285YDDDU0AQB1 5.1.1
SM-T285YD Thailand (MPT, Mectel) 2017-02-15 T285YDDDS0AQA1 5.1.1
SM-T285YD India 2017-02-12 T285YDDDU0AQA2 5.1.1
SM-T285YD Bangladesh 2017-01-09 T285YDDDU0APL2 5.1.1
SM-T285YD Nepal 2017-01-09 T285YDDDU0APL2 5.1.1
SM-T285YD Sri Lanka 2017-01-09 T285YDDDU0APL2 5.1.1
SM-T285YD India 2017-01-09 T285YDDDU0APL2 5.1.1
SM-T285YD Thailand (MPT, Mectel) 2017-01-05 T285YDDDU0APL3 5.1.1
SM-T285YD Taiwan 2016-12-30 T285YDZTU0APL2 5.1.1
SM-T285YD Bangladesh 2016-12-28 T285YDDDU0APK3 5.1.1
SM-T285YD Nepal 2016-12-28 T285YDDDU0APK3 5.1.1
SM-T285YD Sri Lanka 2016-12-28 T285YDDDU0APK3 5.1.1
SM-T285YD India 2016-12-04 T285YDDDU0APK3 5.1.1
SM-T285YD Taiwan 2016-10-26 T285YDZTU0APJ1 5.1.1
SM-T285YD Bangladesh 2016-10-19 T285YDDDU0APJ2 5.1.1
SM-T285YD India 2016-10-19 T285YDDDU0APJ2 5.1.1
SM-T285YD Sri Lanka 2016-10-19 T285YDDDU0APJ2 5.1.1
SM-T285YD Nepal 2016-10-19 T285YDDDU0APJ2 5.1.1
SM-T285YD Thailand (MPT, Mectel) 2016-10-09 T285YDDDU0API1 5.1.1
SM-T285YD Taiwan 2016-08-02 T285YDZTU0APG7 5.1.1
SM-T285YD Nepal 2016-07-14 T285YDDDU0APG1 5.1.1
SM-T285YD Bangladesh 2016-07-14 T285YDDDU0APG1 5.1.1
SM-T285YD Thailand (MPT, Mectel) 2016-07-14 T285YDDDU0APG3 5.1.1
SM-T285YD India 2016-07-10 T285YDDDU0APG1 5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Nepal
Date PDA
2018-06-19 T285YDDDU0ARD3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD India
Date PDA
2018-06-07 T285YDDDU0ARD3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Sri Lanka
Date PDA
2017-11-26 T285YDDDU0AQJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Bangladesh
Date PDA
2017-11-26 T285YDDDU0AQJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Nepal
Date PDA
2017-11-26 T285YDDDU0AQJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD India
Date PDA
2017-11-05 T285YDDDU0AQJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD India
Date PDA
2017-10-26 T285YDDDU0AQJ1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Nepal
Date PDA
2017-07-30 T285YDDDU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Bangladesh
Date PDA
2017-07-30 T285YDDDU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Sri Lanka
Date PDA
2017-07-30 T285YDDDU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD India
Date PDA
2017-07-06 T285YDDDU0AQF1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Nepal
Date PDA
2017-04-13 T285YDDDU0AQB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Bangladesh
Date PDA
2017-04-13 T285YDDDU0AQB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Sri Lanka
Date PDA
2017-04-13 T285YDDDU0AQB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD India
Date PDA
2017-03-22 T285YDDDU0AQB1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Thailand (MPT, Mectel)
Date PDA
2017-02-15 T285YDDDS0AQA1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD India
Date PDA
2017-02-12 T285YDDDU0AQA2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Bangladesh
Date PDA
2017-01-09 T285YDDDU0APL2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Nepal
Date PDA
2017-01-09 T285YDDDU0APL2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Sri Lanka
Date PDA
2017-01-09 T285YDDDU0APL2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD India
Date PDA
2017-01-09 T285YDDDU0APL2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Thailand (MPT, Mectel)
Date PDA
2017-01-05 T285YDDDU0APL3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Taiwan
Date PDA
2016-12-30 T285YDZTU0APL2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Bangladesh
Date PDA
2016-12-28 T285YDDDU0APK3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Nepal
Date PDA
2016-12-28 T285YDDDU0APK3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Sri Lanka
Date PDA
2016-12-28 T285YDDDU0APK3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD India
Date PDA
2016-12-04 T285YDDDU0APK3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Taiwan
Date PDA
2016-10-26 T285YDZTU0APJ1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Bangladesh
Date PDA
2016-10-19 T285YDDDU0APJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD India
Date PDA
2016-10-19 T285YDDDU0APJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Sri Lanka
Date PDA
2016-10-19 T285YDDDU0APJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Nepal
Date PDA
2016-10-19 T285YDDDU0APJ2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Thailand (MPT, Mectel)
Date PDA
2016-10-09 T285YDDDU0API1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Taiwan
Date PDA
2016-08-02 T285YDZTU0APG7
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Nepal
Date PDA
2016-07-14 T285YDDDU0APG1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Bangladesh
Date PDA
2016-07-14 T285YDDDU0APG1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD Thailand (MPT, Mectel)
Date PDA
2016-07-14 T285YDDDU0APG3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T285YD India
Date PDA
2016-07-10 T285YDDDU0APG1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-T287 Turkey 2017-07-06 T287XXU0AQF3 5.1.1
SM-T287 Turkey 2017-01-18 T287XXU0AQA1 5.1.1
SM-T287 Turkey 2017-01-05 T287XXU0APL4 5.1.1
SM-T287 Turkey 2016-07-18 T287XXU0APF2 5.1.1
SM-T287 Turkey 2016-04-07 T287XXU0APC4 5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T287 Turkey
Date PDA
2017-07-06 T287XXU0AQF3
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T287 Turkey
Date PDA
2017-01-18 T287XXU0AQA1
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T287 Turkey
Date PDA
2017-01-05 T287XXU0APL4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T287 Turkey
Date PDA
2016-07-18 T287XXU0APF2
Version
5.1.1
Model Country/Carrier
SM-T287 Turkey
Date PDA
2016-04-07 T287XXU0APC4
Version
5.1.1
Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-T580 Cellular south 2020-12-23 T580UES5CTL1 8.1.0
SM-T580 Canada 2020-12-23 T580UES5CTL1 8.1.0
SM-T580 Unknown 2020-12-02 T580XXS5CTJ2 8.1.0
SM-T580 Australia 2020-11-29 T580XXS5CTJ2 8.1.0
SM-T580 Singapore 2020-11-29 T580XXS5CTJ2 8.1.0
SM-T580 Thailand 2020-11-29 T580XXS5CTJ2 8.1.0
SM-T580 Baltic 2020-11-25 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Hungary 2020-11-25 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Poland 2020-11-25 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 United Kingdom 2020-11-25 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Open Austria 2020-11-25 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Italy 2020-11-25 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Luxembourg 2020-11-25 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Spain 2020-11-25 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Nordic countries 2020-11-25 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Switzerland 2020-11-25 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Germany 2020-11-25 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 France 2020-11-25 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Netherlands 2020-11-25 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Korea 2020-11-24 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Russia 2020-11-20 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Ukraine (Kyivstar) 2020-11-20 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 United Arab Emirates 2020-11-20 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Israel 2020-11-20 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Bulgaria 2020-11-20 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 South East Europe 2020-11-20 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Greece 2020-11-20 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Portugal (TPH) 2020-11-20 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Slovakia 2020-11-20 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Romania 2020-11-20 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Czech Republic 2020-11-20 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Saudi Arabia 2020-11-20 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Pakistan (PAK) 2020-11-20 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 Turkey 2020-11-20 T580XXS5CTK1 8.1.0
SM-T580 China 2020-07-26 T580ZCU6CTF1 8.1.0
SM-T580 Unknown 2020-06-08 T580XXS5CTE1 8.1.0
SM-T580 Australia 2020-06-03 T580XXS5CTE1 8.1.0
SM-T580 Singapore 2020-06-02 T580XXS5CTE1 8.1.0
SM-T580 Thailand 2020-06-02 T580XXS5CTE1 8.1.0
SM-T580 United Kingdom 2020-04-28 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Israel 2020-04-28 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Luxembourg 2020-04-28 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Slovakia 2020-04-28 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Saudi Arabia 2020-04-28 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Turkey 2020-04-28 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Pakistan (PAK) 2020-04-28 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 United Arab Emirates 2020-04-28 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Italy 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Netherlands 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Open Austria 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Czech Republic 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 South East Europe 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Portugal (TPH) 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Bulgaria 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Greece 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Romania 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Switzerland 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Baltic 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Spain 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Hungary 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 France 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Russia 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Ukraine (Kyivstar) 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Germany 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Poland 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 Nordic countries 2020-04-26 T580XXS5CTD1 8.1.0
SM-T580 China 2020-03-12 T580ZCU6CTA1 8.1.0
SM-T580 China 2019-08-23 T580ZCU5CSF1 8.1.0
SM-T580 Canada 2019-05-02 T580UEU4CSC1 8.1.0
SM-T580 Cellular south 2019-05-02 T580UEU4CSC1 8.1.0
SM-T580 Slovakia 2019-03-06 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Open Austria 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Hungary 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Greece 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Romania 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Portugal (TPH) 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Czech Republic 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Bulgaria 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 South East Europe 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 France 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Netherlands 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Luxembourg 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 United Arab Emirates 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Turkey 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Pakistan (PAK) 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Saudi Arabia 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Germany 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Russia 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Ukraine (Kyivstar) 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Italy 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Israel 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Switzerland 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Poland 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Spain 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Baltic 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 United Kingdom 2019-03-04 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Nordic countries 2019-02-21 T580XXU4CSA1 8.1.0
SM-T580 Switzerland 2018-12-17 T580XXU4CRK5 8.1.0
SM-T580 Ukraine (Kyivstar) 2018-12-17 T580XXU4CRK5 8.1.0
SM-T580 Russia 2018-12-17 T580XXU4CRK5 8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Cellular south
Date PDA
2020-12-23 T580UES5CTL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Canada
Date PDA
2020-12-23 T580UES5CTL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Unknown
Date PDA
2020-12-02 T580XXS5CTJ2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Australia
Date PDA
2020-11-29 T580XXS5CTJ2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Singapore
Date PDA
2020-11-29 T580XXS5CTJ2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Thailand
Date PDA
2020-11-29 T580XXS5CTJ2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Baltic
Date PDA
2020-11-25 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Hungary
Date PDA
2020-11-25 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Poland
Date PDA
2020-11-25 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 United Kingdom
Date PDA
2020-11-25 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Open Austria
Date PDA
2020-11-25 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Italy
Date PDA
2020-11-25 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Luxembourg
Date PDA
2020-11-25 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Spain
Date PDA
2020-11-25 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Nordic countries
Date PDA
2020-11-25 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Switzerland
Date PDA
2020-11-25 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Germany
Date PDA
2020-11-25 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 France
Date PDA
2020-11-25 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Netherlands
Date PDA
2020-11-25 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Korea
Date PDA
2020-11-24 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Russia
Date PDA
2020-11-20 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Ukraine (Kyivstar)
Date PDA
2020-11-20 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 United Arab Emirates
Date PDA
2020-11-20 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Israel
Date PDA
2020-11-20 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Bulgaria
Date PDA
2020-11-20 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 South East Europe
Date PDA
2020-11-20 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Greece
Date PDA
2020-11-20 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Portugal (TPH)
Date PDA
2020-11-20 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Slovakia
Date PDA
2020-11-20 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Romania
Date PDA
2020-11-20 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Czech Republic
Date PDA
2020-11-20 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Saudi Arabia
Date PDA
2020-11-20 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Pakistan (PAK)
Date PDA
2020-11-20 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Turkey
Date PDA
2020-11-20 T580XXS5CTK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 China
Date PDA
2020-07-26 T580ZCU6CTF1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Unknown
Date PDA
2020-06-08 T580XXS5CTE1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Australia
Date PDA
2020-06-03 T580XXS5CTE1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Singapore
Date PDA
2020-06-02 T580XXS5CTE1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Thailand
Date PDA
2020-06-02 T580XXS5CTE1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 United Kingdom
Date PDA
2020-04-28 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Israel
Date PDA
2020-04-28 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Luxembourg
Date PDA
2020-04-28 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Slovakia
Date PDA
2020-04-28 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Saudi Arabia
Date PDA
2020-04-28 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Turkey
Date PDA
2020-04-28 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Pakistan (PAK)
Date PDA
2020-04-28 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 United Arab Emirates
Date PDA
2020-04-28 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Italy
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Netherlands
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Open Austria
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Czech Republic
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 South East Europe
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Portugal (TPH)
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Bulgaria
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Greece
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Romania
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Switzerland
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Baltic
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Spain
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Hungary
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 France
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Russia
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Ukraine (Kyivstar)
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Germany
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Poland
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Nordic countries
Date PDA
2020-04-26 T580XXS5CTD1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 China
Date PDA
2020-03-12 T580ZCU6CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 China
Date PDA
2019-08-23 T580ZCU5CSF1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Canada
Date PDA
2019-05-02 T580UEU4CSC1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Cellular south
Date PDA
2019-05-02 T580UEU4CSC1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Slovakia
Date PDA
2019-03-06 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Open Austria
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Hungary
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Greece
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Romania
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Portugal (TPH)
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Czech Republic
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Bulgaria
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 South East Europe
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 France
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Netherlands
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Luxembourg
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 United Arab Emirates
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Turkey
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Pakistan (PAK)
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Saudi Arabia
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Germany
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Russia
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Ukraine (Kyivstar)
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Italy
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Israel
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Switzerland
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Poland
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Spain
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Baltic
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 United Kingdom
Date PDA
2019-03-04 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Nordic countries
Date PDA
2019-02-21 T580XXU4CSA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Switzerland
Date PDA
2018-12-17 T580XXU4CRK5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Ukraine (Kyivstar)
Date PDA
2018-12-17 T580XXU4CRK5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T580 Russia
Date PDA
2018-12-17 T580XXU4CRK5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-T585 Egypt 2021-08-02 T585XXU6CUG1 8.1.0
SM-T585 Hungary 2021-05-24 T585XXU6CUE1 8.1.0
SM-T585 Egypt 2021-03-14 T585XXU6CUC1 8.1.0
SM-T585 Israel 2020-12-29 T585XXS6CTL1 8.1.0
SM-T585 Spain (Movistar) 2020-12-22 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Czech Republic 2020-11-25 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Slovakia 2020-11-25 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Spain (Vodafone) 2020-11-25 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Poland 2020-11-25 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Hungary (VDH) 2020-11-25 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Poland (PLUS) 2020-11-25 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Portugal (Vodafone) 2020-11-25 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Slovenia (Si.mobil) 2020-11-25 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Belgium (Proximus) 2020-11-25 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Italy (TIM) 2020-11-25 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Germany (Vodafone) 2020-11-25 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Italy (Wind) 2020-11-25 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Italy (Vodafone) 2020-11-25 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Slovenia (Mobitel) 2020-11-25 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Italy (H3G) 2020-11-25 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Egypt 2020-11-24 T585XXS6CTJ4 8.1.0
SM-T585 Singapore 2020-11-19 T585XXS6CTJ6 8.1.0
SM-T585 Singapore (SingTel) 2020-11-19 T585XXS6CTJ6 8.1.0
SM-T585 Vietnam 2020-11-19 T585XXS6CTJ6 8.1.0
SM-T585 Singapore 2020-11-19 T585XXS6CTJ6 8.1.0
SM-T585 Singapore (StarHub) 2020-11-19 T585XXS6CTJ6 8.1.0
SM-T585 Ukraine (Kyivstar) 2020-11-17 T585XXS6CTJ6 8.1.0
SM-T585 Russia 2020-11-17 T585XXS6CTJ6 8.1.0
SM-T585 Hungary (Telenor) 2020-11-17 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Switzerland 2020-11-17 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Open Austria 2020-11-17 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Czech Republic (O2C) 2020-11-17 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 United Kingdom 2020-11-17 T585XXS6CTJ7 8.1.0
SM-T585 Portugal (TPH) 2020-11-16 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 South East Europe 2020-11-16 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Romania 2020-11-16 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Bulgaria 2020-11-16 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Greece 2020-11-16 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Czech Republic (T-Mobile) 2020-11-15 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 France (Orange) 2020-11-15 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Austria (T-Mobile) 2020-11-15 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Austria 2020-11-15 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Croatia (T-Mobile) 2020-11-15 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Croatia (Bonbon) 2020-11-15 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Spain (Orange) 2020-11-15 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Germany (T-Mobile) 2020-11-15 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Germany (Congstar) 2020-11-15 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Pakistan (PAK) 2020-11-12 T585XXS6CTJ3 8.1.0
SM-T585 Kenya 2020-11-12 T585XXS6CTJ1 8.1.0
SM-T585 Saudi Arabia 2020-11-12 T585XXS6CTJ1 8.1.0
SM-T585 Nigeria 2020-11-12 T585XXS6CTJ1 8.1.0
SM-T585 United Arab Emirates 2020-11-12 T585XXS6CTJ1 8.1.0
SM-T585 Morocco (MWD) 2020-11-12 T585XXS6CTJ2 8.1.0
SM-T585 United Arab Emirates 2020-11-12 T585XXS6CTJ2 8.1.0
SM-T585 Iraq 2020-11-12 T585XXS6CTJ2 8.1.0
SM-T585 Saudi Arabia 2020-11-12 T585XXS6CTJ2 8.1.0
SM-T585 Tunisia 2020-11-12 T585XXS6CTJ2 8.1.0
SM-T585 Iran 2020-11-12 T585XXS6CTJ2 8.1.0
SM-T585 Kenya (Zain) 2020-11-12 T585XXS6CTJ2 8.1.0
SM-T585 Algeria 2020-11-12 T585XXS6CTJ2 8.1.0
SM-T585 France 2020-11-10 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Hungary 2020-11-10 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Italy 2020-11-10 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Baltic 2020-11-10 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Nordic countries 2020-11-10 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Luxembourg 2020-11-10 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Spain 2020-11-10 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Netherlands 2020-11-10 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Germany 2020-11-09 T585XXS6CTJ5 8.1.0
SM-T585 Bangladesh 2020-11-08 T585XXS6CTI3 8.1.0
SM-T585 Sri Lanka 2020-11-08 T585XXS6CTI3 8.1.0
SM-T585 Portugal 2020-09-24 T585XXU6CTI1 8.1.0
SM-T585 Egypt 2020-09-02 T585XXU6CTH1 8.1.0
SM-T585 Sri Lanka 2020-07-01 T585XXU6CTD2 8.1.0
SM-T585 Bangladesh 2020-07-01 T585XXU6CTD2 8.1.0
SM-T585 Egypt 2020-06-09 T585XXU6CTE6 8.1.0
SM-T585 United Kingdom 2020-06-04 T585XXS6CTE5 8.1.0
SM-T585 Spain (Movistar) 2020-05-22 T585XXS6CTC3 8.1.0
SM-T585 United Arab Emirates 2020-05-20 T585XXS6CTC4 8.1.0
SM-T585 Pakistan (PAK) 2020-05-20 T585XXS6CTC5 8.1.0
SM-T585 Tunisia 2020-05-20 T585XXS6CTC4 8.1.0
SM-T585 Iran 2020-05-20 T585XXS6CTC4 8.1.0
SM-T585 Morocco (MWD) 2020-05-20 T585XXS6CTC4 8.1.0
SM-T585 Iraq 2020-05-20 T585XXS6CTC4 8.1.0
SM-T585 Algeria 2020-05-20 T585XXS6CTC4 8.1.0
SM-T585 Saudi Arabia 2020-05-20 T585XXS6CTC4 8.1.0
SM-T585 Kenya (Zain) 2020-05-20 T585XXS6CTC4 8.1.0
SM-T585 Czech Republic (O2C) 2020-05-12 T585XXS6CTC3 8.1.0
SM-T585 Slovenia (Mobitel) 2020-05-12 T585XXS6CTC3 8.1.0
SM-T585 Singapore 2020-05-11 T585XXS6CTC2 8.1.0
SM-T585 Singapore 2020-05-11 T585XXS6CTC2 8.1.0
SM-T585 Singapore (StarHub) 2020-05-11 T585XXS6CTC2 8.1.0
SM-T585 Singapore (SingTel) 2020-05-11 T585XXS6CTC2 8.1.0
SM-T585 Vietnam 2020-05-10 T585XXS6CTC2 8.1.0
SM-T585 Bulgaria 2020-05-07 T585XXS6CTC3 8.1.0
SM-T585 Romania 2020-05-07 T585XXS6CTC3 8.1.0
SM-T585 Greece 2020-05-07 T585XXS6CTC3 8.1.0
SM-T585 Portugal (TPH) 2020-05-07 T585XXS6CTC3 8.1.0
SM-T585 South East Europe 2020-05-07 T585XXS6CTC3 8.1.0
SM-T585 Czech Republic 2020-05-07 T585XXS6CTC3 8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Egypt
Date PDA
2021-08-02 T585XXU6CUG1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Hungary
Date PDA
2021-05-24 T585XXU6CUE1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Egypt
Date PDA
2021-03-14 T585XXU6CUC1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Israel
Date PDA
2020-12-29 T585XXS6CTL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Spain (Movistar)
Date PDA
2020-12-22 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Czech Republic
Date PDA
2020-11-25 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Slovakia
Date PDA
2020-11-25 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Spain (Vodafone)
Date PDA
2020-11-25 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Poland
Date PDA
2020-11-25 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Hungary (VDH)
Date PDA
2020-11-25 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Poland (PLUS)
Date PDA
2020-11-25 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Portugal (Vodafone)
Date PDA
2020-11-25 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Slovenia (Si.mobil)
Date PDA
2020-11-25 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Belgium (Proximus)
Date PDA
2020-11-25 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Italy (TIM)
Date PDA
2020-11-25 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Germany (Vodafone)
Date PDA
2020-11-25 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Italy (Wind)
Date PDA
2020-11-25 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Italy (Vodafone)
Date PDA
2020-11-25 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Slovenia (Mobitel)
Date PDA
2020-11-25 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Italy (H3G)
Date PDA
2020-11-25 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Egypt
Date PDA
2020-11-24 T585XXS6CTJ4
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Singapore
Date PDA
2020-11-19 T585XXS6CTJ6
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Singapore (SingTel)
Date PDA
2020-11-19 T585XXS6CTJ6
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Vietnam
Date PDA
2020-11-19 T585XXS6CTJ6
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Singapore
Date PDA
2020-11-19 T585XXS6CTJ6
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Singapore (StarHub)
Date PDA
2020-11-19 T585XXS6CTJ6
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Ukraine (Kyivstar)
Date PDA
2020-11-17 T585XXS6CTJ6
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Russia
Date PDA
2020-11-17 T585XXS6CTJ6
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Hungary (Telenor)
Date PDA
2020-11-17 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Switzerland
Date PDA
2020-11-17 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Open Austria
Date PDA
2020-11-17 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Czech Republic (O2C)
Date PDA
2020-11-17 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 United Kingdom
Date PDA
2020-11-17 T585XXS6CTJ7
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Portugal (TPH)
Date PDA
2020-11-16 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 South East Europe
Date PDA
2020-11-16 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Romania
Date PDA
2020-11-16 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Bulgaria
Date PDA
2020-11-16 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Greece
Date PDA
2020-11-16 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Czech Republic (T-Mobile)
Date PDA
2020-11-15 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 France (Orange)
Date PDA
2020-11-15 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Austria (T-Mobile)
Date PDA
2020-11-15 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Austria
Date PDA
2020-11-15 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Croatia (T-Mobile)
Date PDA
2020-11-15 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Croatia (Bonbon)
Date PDA
2020-11-15 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Spain (Orange)
Date PDA
2020-11-15 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Germany (T-Mobile)
Date PDA
2020-11-15 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Germany (Congstar)
Date PDA
2020-11-15 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Pakistan (PAK)
Date PDA
2020-11-12 T585XXS6CTJ3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Kenya
Date PDA
2020-11-12 T585XXS6CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Saudi Arabia
Date PDA
2020-11-12 T585XXS6CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Nigeria
Date PDA
2020-11-12 T585XXS6CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 United Arab Emirates
Date PDA
2020-11-12 T585XXS6CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Morocco (MWD)
Date PDA
2020-11-12 T585XXS6CTJ2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 United Arab Emirates
Date PDA
2020-11-12 T585XXS6CTJ2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Iraq
Date PDA
2020-11-12 T585XXS6CTJ2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Saudi Arabia
Date PDA
2020-11-12 T585XXS6CTJ2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Tunisia
Date PDA
2020-11-12 T585XXS6CTJ2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Iran
Date PDA
2020-11-12 T585XXS6CTJ2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Kenya (Zain)
Date PDA
2020-11-12 T585XXS6CTJ2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Algeria
Date PDA
2020-11-12 T585XXS6CTJ2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 France
Date PDA
2020-11-10 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Hungary
Date PDA
2020-11-10 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Italy
Date PDA
2020-11-10 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Baltic
Date PDA
2020-11-10 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Nordic countries
Date PDA
2020-11-10 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Luxembourg
Date PDA
2020-11-10 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Spain
Date PDA
2020-11-10 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Netherlands
Date PDA
2020-11-10 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Germany
Date PDA
2020-11-09 T585XXS6CTJ5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Bangladesh
Date PDA
2020-11-08 T585XXS6CTI3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Sri Lanka
Date PDA
2020-11-08 T585XXS6CTI3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Portugal
Date PDA
2020-09-24 T585XXU6CTI1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Egypt
Date PDA
2020-09-02 T585XXU6CTH1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Sri Lanka
Date PDA
2020-07-01 T585XXU6CTD2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Bangladesh
Date PDA
2020-07-01 T585XXU6CTD2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Egypt
Date PDA
2020-06-09 T585XXU6CTE6
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 United Kingdom
Date PDA
2020-06-04 T585XXS6CTE5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Spain (Movistar)
Date PDA
2020-05-22 T585XXS6CTC3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 United Arab Emirates
Date PDA
2020-05-20 T585XXS6CTC4
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Pakistan (PAK)
Date PDA
2020-05-20 T585XXS6CTC5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Tunisia
Date PDA
2020-05-20 T585XXS6CTC4
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Iran
Date PDA
2020-05-20 T585XXS6CTC4
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Morocco (MWD)
Date PDA
2020-05-20 T585XXS6CTC4
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Iraq
Date PDA
2020-05-20 T585XXS6CTC4
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Algeria
Date PDA
2020-05-20 T585XXS6CTC4
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Saudi Arabia
Date PDA
2020-05-20 T585XXS6CTC4
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Kenya (Zain)
Date PDA
2020-05-20 T585XXS6CTC4
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Czech Republic (O2C)
Date PDA
2020-05-12 T585XXS6CTC3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Slovenia (Mobitel)
Date PDA
2020-05-12 T585XXS6CTC3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Singapore
Date PDA
2020-05-11 T585XXS6CTC2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Singapore
Date PDA
2020-05-11 T585XXS6CTC2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Singapore (StarHub)
Date PDA
2020-05-11 T585XXS6CTC2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Singapore (SingTel)
Date PDA
2020-05-11 T585XXS6CTC2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Vietnam
Date PDA
2020-05-10 T585XXS6CTC2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Bulgaria
Date PDA
2020-05-07 T585XXS6CTC3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Romania
Date PDA
2020-05-07 T585XXS6CTC3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Greece
Date PDA
2020-05-07 T585XXS6CTC3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Portugal (TPH)
Date PDA
2020-05-07 T585XXS6CTC3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 South East Europe
Date PDA
2020-05-07 T585XXS6CTC3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585 Czech Republic
Date PDA
2020-05-07 T585XXS6CTC3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-T585C China (Open China) 2020-07-26 T585CZCU6CTF1 8.1.0
SM-T585C China (Open China) 2020-03-12 T585CZCU5CTA1 8.1.0
SM-T585C China (Open China) 2019-09-03 T585CZCU4CSG1 8.1.0
SM-T585C China (Open China) 2018-12-02 T585CZCU3CRK4 8.1.0
SM-T585C China (Open China) 2018-10-18 T585CZCU3BRI2 7.0
SM-T585C China (Open China) 2017-12-06 T585CZCU2BQK5 7.0
SM-T585C China (Open China) 2017-09-24 T585CZCU2AQH2 6.0.1
Model Country/Carrier
SM-T585C China (Open China)
Date PDA
2020-07-26 T585CZCU6CTF1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585C China (Open China)
Date PDA
2020-03-12 T585CZCU5CTA1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585C China (Open China)
Date PDA
2019-09-03 T585CZCU4CSG1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585C China (Open China)
Date PDA
2018-12-02 T585CZCU3CRK4
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585C China (Open China)
Date PDA
2018-10-18 T585CZCU3BRI2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-T585C China (Open China)
Date PDA
2017-12-06 T585CZCU2BQK5
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-T585C China (Open China)
Date PDA
2017-09-24 T585CZCU2AQH2
Version
6.0.1
Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-T585N0 Korea 2020-11-23 T585N0KOS1CTJ1 8.1.0
SM-T585N0 Korea 2019-03-28 T585N0KOU1CSC2 8.1.0
SM-T585N0 Korea 2018-11-12 T585N0KOU1CRK3 8.1.0
SM-T585N0 Korea 2018-07-19 T585N0KOS1BRF3 7.0
SM-T585N0 Korea 2018-03-04 T585N0KOU1BRB2 7.0
SM-T585N0 Korea 2017-12-04 T585N0KOU1BQK5 7.0
SM-T585N0 Korea 2017-09-12 T585N0KOU1BQI5 7.0
SM-T585N0 Korea 2017-05-29 T585N0KOU1BQE6 7.0
Model Country/Carrier
SM-T585N0 Korea
Date PDA
2020-11-23 T585N0KOS1CTJ1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585N0 Korea
Date PDA
2019-03-28 T585N0KOU1CSC2
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585N0 Korea
Date PDA
2018-11-12 T585N0KOU1CRK3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T585N0 Korea
Date PDA
2018-07-19 T585N0KOS1BRF3
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-T585N0 Korea
Date PDA
2018-03-04 T585N0KOU1BRB2
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-T585N0 Korea
Date PDA
2017-12-04 T585N0KOU1BQK5
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-T585N0 Korea
Date PDA
2017-09-12 T585N0KOU1BQI5
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-T585N0 Korea
Date PDA
2017-05-29 T585N0KOU1BQE6
Version
7.0
Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-T587 Turkey 2020-06-04 T587JVS6CTC1 8.1.0
SM-T587 Turkey 2019-08-22 T587JVS5CSG1 8.1.0
SM-T587 Turkey 2018-11-26 T587JVU4CRK3 8.1.0
SM-T587 Turkey 2018-03-28 T587JVU2BRC1 7.0
SM-T587 Turkey 2017-06-12 T587JVU1BQF1 7.0
SM-T587 Turkey 2017-05-11 T587JVS1AQD1 6.0.1
SM-T587 Turkey 2017-01-08 T587JVU1APL1 6.0.1
SM-T587 Turkey 2016-11-08 T587JVU1APJ2 6.0.1
SM-T587 Turkey 2016-07-05 T587JVU1APF2 6.0.1
Model Country/Carrier
SM-T587 Turkey
Date PDA
2020-06-04 T587JVS6CTC1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T587 Turkey
Date PDA
2019-08-22 T587JVS5CSG1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T587 Turkey
Date PDA
2018-11-26 T587JVU4CRK3
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T587 Turkey
Date PDA
2018-03-28 T587JVU2BRC1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-T587 Turkey
Date PDA
2017-06-12 T587JVU1BQF1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-T587 Turkey
Date PDA
2017-05-11 T587JVS1AQD1
Version
6.0.1
Model Country/Carrier
SM-T587 Turkey
Date PDA
2017-01-08 T587JVU1APL1
Version
6.0.1
Model Country/Carrier
SM-T587 Turkey
Date PDA
2016-11-08 T587JVU1APJ2
Version
6.0.1
Model Country/Carrier
SM-T587 Turkey
Date PDA
2016-07-05 T587JVU1APF2
Version
6.0.1
Model Country/Carrier Date PDA Version
SM-T587P Spint (cdma) 2020-08-09 T587PVPU3CTG5 8.1.0
SM-T587P Unknown 2020-08-09 T587PVPU3CTG5 8.1.0
SM-T587P Spint (cdma) 2019-12-25 T587PVPS2CSL1 8.1.0
SM-T587P Unknown 2019-12-25 T587PVPS2CSL1 8.1.0
SM-T587P Spint (cdma) 2019-06-26 T587PVPS2CSF1 8.1.0
SM-T587P Unknown 2019-06-26 T587PVPS2CSF1 8.1.0
SM-T587P Spint (cdma) 2018-12-13 T587PVPU1CRK1 8.1.0
SM-T587P Unknown 2018-12-13 T587PVPU1CRK1 8.1.0
SM-T587P Spint (cdma) 2017-09-19 T587PVPU1BQI1 7.0
SM-T587P Unknown 2017-09-19 T587PVPU1BQI1 7.0
Model Country/Carrier
SM-T587P Spint (cdma)
Date PDA
2020-08-09 T587PVPU3CTG5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T587P Unknown
Date PDA
2020-08-09 T587PVPU3CTG5
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T587P Spint (cdma)
Date PDA
2019-12-25 T587PVPS2CSL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T587P Unknown
Date PDA
2019-12-25 T587PVPS2CSL1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T587P Spint (cdma)
Date PDA
2019-06-26 T587PVPS2CSF1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T587P Unknown
Date PDA
2019-06-26 T587PVPS2CSF1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T587P Spint (cdma)
Date PDA
2018-12-13 T587PVPU1CRK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T587P Unknown
Date PDA
2018-12-13 T587PVPU1CRK1
Version
8.1.0
Model Country/Carrier
SM-T587P Spint (cdma)
Date PDA
2017-09-19 T587PVPU1BQI1
Version
7.0
Model Country/Carrier
SM-T587P Unknown
Date PDA
2017-09-19 T587PVPU1BQI1
Version
7.0