Ai hướng dẫn ḿnh nạp bản tiếng việt cho Sm-T310 của ḿnh được không...? Ḿnh t́m hoài không thấy